Gali nebelikti, kas slaugytų

Redakcijos archyvo nuotr.
Prognozuojama, kad slaugos specialistų trūkumas greitai bus jaučiamas.
Sveikatos apsaugos ministerija išreiškė viešą nerimą apie kiekvienais metais mažėjantį medicinos darbuotojų, ypač slaugytojų ir slaugytojo padėjėjų, skaičių. Nuspręsta bandyti trūkstamų specialistų pritraukti gerinant darbo sąlygas bei finansuojant jų studijas ir stipendijas.
Šiauliai paminėtų darbuotojų krizės kol kas nejaučia, bet neatmeta, kad ateityje trūkumas, kokį dabar jau jaučia Vilnius ir Kaunas, neišvengiamas. Vilties teikia tik slaugytojo padėjėjų ir individualios priežiūros specialistų rengimo plėtra.

Vyriausybės strateginės analizės centro 2023 metais atnaujintas tyrimas prognozuoja, kad 2032-aisiais Lietuvoje truks 4 643 bendrosios praktikos slaugytojų, 2 355 slaugytojų padėjėjų, 1 328 išplėstinės praktikos slaugytojų ir daugelio įvairių sričių gydytojų.

„Turime paskatinti jaunimą rinktis sveikatos srities studijas ir didinti valstybės finansuojamų vietų skaičių toms specialybėms, kurių prognozuojamas trūkumas yra didžiausias. Taip pat turime sukurti mechanizmą, kuris padėtų susigrąžinti specialistus, pasitraukusius iš sveikatos sistemos arba išvyko iš Lietuvos“, – teigė sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas.

Sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo projektams 2024–2029 metais iš viso numatyta kiek daugiau nei 30 milijonų eurų.

Situacija kol kas valdoma

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (Šiaulių IGGC) direktorė Inga Tamosinaitė pripažino: žemesnės grandies medicinos specialistų trūkumo problema yra ir kiekvienais metais ji greičiausiai aštrės.

„Šiandien mūsų įstaiga laviruoja ant ribos – slaugytojų ir slaugytojo padėjėjų kol kas netrūksta, bet džiūgauti nėra dėl ko. Reikalas tas, kad šita grandis turi tendenciją kisti: minėti specialistai keičia darbus, ieško kitų galimybių, pasimoko, pasipraktikuoja, o paskui išvažiuoja į Norvegiją, Švediją, gal net Vokietiją, kur už tokį darbą mokama tikrai geriau, nes tokie specialistai paklausūs visur“, – sakė Šiaulių IGGC vadovė.

Kai kuriose šalies įstaigose, pasak jos, minėtų specialistų, ypač slaugytojo padėjėjų, yra didelis trūkumas. Nieko keisto: darbas sunkus tiek moraliai, tiek fiziškai. Darbuotojai sensta, ieškosi lengvesnių darbų, o jaunimas tokiame darbe romantikos nemato.

„Nesakau, kad jauni žmonės tokio darbo nesirenka, bet tai tikrai nėra svajonių profesija. Dar ir užsienis pasiima savo dalį – ir slaugytojas, ir slaugytojo padėjėjas“, – sakė I. Tamosinaitė.

Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centro direktorė Zita Jablonskienė įsitikinusi, kad aktualią slaugytojo padėjėjų stygiaus problemą įmanoma išspręsti, kuo daugiau dėmesio skiriant šios srities specialistams rengti, kuris nėra pakankamas.

„Jei imti sveikatos priežiūros sistemą, čia reikalingi slaugytojo padėjėjai, bet kažkodėl pas mane vis ateina darbo ieškoti socialinio darbuotojo padėjėjai, kurie tinka tik socialinei, bet ne sveikatos priežiūros sistemai. Kažkodėl tokių specialistų daug ruošia. Galvoju, slaugytojo padėjėjų tikrai galėtų ruošti daugiau, nes jie reikalingi ir stacionaruose, ir palaikomojo gydymo įstaigose, ir teikiant ambulatorines paslaugas, ir paliatyviai pagalbai teikti arba slaugos paslaugoms teikti namuose.“

Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centre situacija, Z. Jablonskienės žodžiais, kol kas valdoma. Įstaigai šiuo metu trūksta ne slaugytojų ir slaugytojo padėjėjų, o kelių gydytojų.

Respublikinės Šiaulių ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Sigita Klimavičienė informavo, kad gydymo įstaigai trūksta nemažai slaugos specialistų.

„Net 42 bendrosios praktikos slaugytojai yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus, todėl, vertindami etatų užimtumą, darbuotojų pasitraukimą iš darbo rinkos dėl senatvės pensijos amžiaus, taip pat dirbančius slaugos specialistus didesniu nei vieno etato darbo krūviu, galėtume įdarbinti 25 slaugos specialistus.“

Pasak S. Klimavičienės, susiduriama su iššūkiais, pritraukiant slaugytojų į operacinės slaugytojo pareigas ir į kitus sudėtingesnius skyrius. Problemą ligoninė bando spręsti, kviesdama ir priimdama praktiniam mokymui būsimus slaugytojus, tuo metu supažindindama su įvairiais skyriais, o baigusiems ir pasirinkusiems darbą ligoninėje, apmokėdama reikiamos specializacijos įgijimo išlaidas.

„Ne paslaptis, kad tiek slaugytojai, tiek slaugytojo padėjėjai nusprendžia palikti ligoninę ir dėl finansinės naudos, išvykdami į kitus Lietuvos miestus ar užsienio valstybes. Ypač skaudu, kai ligoninę palieka darbui parengti, išmokyti specialistai“, – sakė S. Klimavičienė.

Poreikis auga

Užimtumo tarnyboje šiais metais (sausį – balandį) užregistruotos 377 laisvos darbo vietos bendrosios praktikos slaugytojams, 482 – slaugytojo padėjėjams, 37 – asmens priežiūros namuose darbuotojams.

Bendrosios praktikos slaugytojams laisvų darbo vietų paskelbta 56 procentai daugiau nei prieš dvejus metus. Slaugytojo padėjėjams – 12 procentų daugiau.

Palyginti su ankstesniais metais sparčiai auga slaugytojų ir slaugytojo padėjėjų poreikis ir Šiaulių mieste bei rajone. Šių metų pirmąjį ketvirtį jau užregistruota 60 laisvų darbo vietų bendrosios praktikos slaugytojams ir 55 – slaugytojo padėjėjams.

Mokymo įstaigos pasirengusios

Šiaulių technologijų mokymo centro (Šiaulių TMC) laikinoji Karjeros ir komunikacijos skyriaus vadovė Indrė Gailienė sako, kad įstaiga pastaraisiais metais sulaukia didelio dėmesio iš socialinių partnerių, darbdavių, kurie teikia slaugos paslaugas. Pastarieji dažnai siūlo Šiaulių TMC Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje besimokantiems slaugytojo padėjėjo ar individualios priežiūros darbuotojo specialybių mokiniams atlikti praktiką pas juos, o po to – ir nuolatinį darbą.

2022–2024 metais Šiaulių TMC mokėsi 104 asmenys pagal slaugytojo padėjėjo formaliąją profesinio mokymo programą ir 232 asmenys pagal individualios priežiūros darbuotojo formaliąją profesinio mokymo programą.

„Nuogąstaujame dėl tokio mažo stojančiųjų mokytis skaičiaus, nes jų poreikis yra ženkliai didesnis“, – sakė I. Gailienė.

Šiauliuose bendrosios praktikos slaugytojai ruošiami Valstybinėje Šiaulių kolegijoje, slaugytojų padėjėjai ir individualios priežiūros specialistai – keliose profesinio rengimo įstaigose. Neseniai mokymo padalinį mieste atidarė Profesijų meistrystės centras. Bendradarbiaudama su Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centru, kuriame dalis mokinių atliks praktinius mokymus, įstaiga pradeda rengti kvalifikuotus slaugytojo padėjėjus ir individualios priežiūros darbuotojus.

„Kiekvieną dieną susiduriame su augančiu nuolatinės ir visapusiškos pacientų priežiūros paslaugų poreikiu. Dalindamiesi savo kaip paliatyvios pagalbos ir stacionarinių ilgalaikio gydymo paslaugų įstaigos kasdienybe ir patirtimi, kuriame sąlygas didinti šių specialistų gretas ir paslaugų kokybę“, – teigė Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro direktorė I. Tamosinaitė.