Dviem Šiaulių valstybinės kolegijos studentėms – prezidentų stipendijos

Šiaulių VK nuotr.
Dviems Šiaulių valstybinės kolegijos studentėms skirtos Lietuvos prezidentų vardinės stipendijos: Elžbietai Zalogaitei (kairėje) ir Simonai Balčienei.

Už gerus akademinius pasiekimus 29 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams paskirtos prezidentų vardinės stipendijos 2024–2025 studijų metams. Tarp šiemet įvertintų studentų – ir dvi Šiaulių valstybinės kolegijos atstovės. Prezidentų vardines stipendijas, pagerbdama Lietuvos prezidentus ir skatindama geriausius studentus, skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Elžbietai Zalogaitei, kuri studijuoja Sveikatos priežiūros fakultete Bendrosios praktikos slaugos studijų programą, o prezidento Algirdo Brazausko stipendiją gaus Simona Balčienė – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo studijų programos studentė.

Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus.

Bakalauro studijų programų studentams skiriamų stipendijų dydis šiuo metu yra 275 eurai.

Prezidentų vardines stipendijas Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais. Kasmet numatoma iki 30 prezidentų stipendijų.