Dėl pirmojo naujai išrinktos 2023-2027 m. kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į tai, kad 2019-2023 m. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kadencija baigiasi 2023 m. balandžio 9 d., s u š a u k i u pirmąjį naujai išrinktos 2023-2027 m. kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. balandžio 11 d. 13 val. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Posėdyje prisieks naujai išrinkti Tarybos nariai ir meras.

Posėdyje bus svarstomi klausimai:

  1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo;

  2. Dėl Pritarimo vicemerų kandidatūroms;

  3. Dėl Tarybos narių paskyrimo pavaduoti merą jam neinat savo pareigų.

Sprendimų projektai ne vėliau, kaip 2023 m. kovo 27 d. bus paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje adresu: www.siauliai.lt .