Dainų parke pjaunami medžiai leidus ornitologui

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Dainų parke draudžiamu laikotarpiu pjaunami medžiai – leido ornitologas.
Dar kovo pradžioje į reakciją skambino sunerimę šiauliečiai, kad Dainų parke pjaunami medžiai. Šiaulių miesto savivaldybė parke įrenginėja takų tinklą. Nors tada buvo nurodytas laikotarpis, kuriuo draudžiama šalinti medžius, jie sėkmingai pjaunami ir toliau. Pasirodo, galima taikyti išimtis.

 

Kovo pradžioje Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Egidijus Liaudanskas aiškino, kad medžiai Dainų parke pjaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, kuriame nurodyta, kad draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu – nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 dienos.

Nežiūrint šių nurodymų šviežiai nupjauti medžiai Dainų parke rietuvėmis guldomi ir šiuo metu. Pasiteiravus Savivaldybės administracijoje, kodėl draudžiamu metu pjaunami jauni sveiki medžiai, E. Liaudanskas atsiuntė tą patį paaiškinimą, tik jau su minėtame tvarkos apraše nurodyta išimtimi.

Nuodyta, kad draudimas nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 dienos pjauti medžius negalioja tais atvejais, kai jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame arba genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 centimetrų skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

Specialistas paaiškino, kad Dainų parko projekto rangovas yra pateikęs ornitologo pažymą, o Šiaulių miesto savivaldybės administracija išdavė leidimą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius ir krūmus.

Mūsų žiniomis, rangovas gavo leidimą pjauti ne visus medžius, kurie buvo numatyti. Ten, kur yra paukščių perėjimo vietos, pjovimas atidėtas vėlesniam laikui.