„Busturui“ taisyklės raidė svarbesnė už žmogų

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
„Busturas“ baudomis apdalija ne vieną pensininką, turintį važiavimo lengvatą. 65–75 metų pensininkai sudaro 11 procentų tarp tų, kuriems surašomi administracinės teisės nusižengimo protokolai, kaip važiuojantiems be bilieto.
Šiaulių svaivaldybės įmonė „Busturas“ nubaudė 8 eurų bauda šiaulietį senjorą, pagal amžių turintį teisę nemokamai važiuoti miesto autobusu, bet per klaidą pažymėjusį žmonos e. bilietą. Uždelsus baudą mokėti, ją dar padvigubino.
Aiškėja, jog „Busturas“ logika, protingumu ir žmogišku požiūriu nesivadovauja ir neketina vadovautis. Išsiblaškėlius pensininkus be gailesčio prilygina piktybiniams „zuikiams“.

Atsimušė kaip į sieną

Į „Šiaulių kraštą“ kreipėsi skaitytojas A. I., pasakodamas savo bičiulio pensininko P. K. (pavardės redakcijai žinomos) istoriją.

„Mano bičiulis yra per 75 metų, šiaulietis, turi teisę naudotis viešuoju transportu Šiauliuose nemokamai, – pabrėžė vyras. – Jo žmona sunkiai serga, nevaikšto. Atsitiko taip, jog važiuodamas miesto autobusu apsiriko ir kontrolieriui pateikė savo žmonos lengvatinį bilietą. Rodė ir savo pensininko pažymėjimą, pagal kurį buvo aiškiai matyti, jog turi teisę važiuoti autobusu nemokamai. Apie tai ir pats kontrolierius surašė protokole. Bet vis tiek išrašė baudą.“

„Ar žmogiška bausti pensininkus, turinčius teisę važiuoti nemokamai, jei tapatybė ir teisė nemokamai važiuoti nustatoma kontrolės metu? – piktinosi šiaulietis, tikindamas, jog šiuo atveju taip buvo. – Kam iš viso reikalingi specialūs vardiniai važiavimo bilietai tiems, kurie gali važiuoti nemokamai, ar kontrolės metu užtektų tik asmens tapatybės kortelės asmens amžiui nustatyti? „Busturas“ taip elektroninių bilietų gamybai pinigų sutaupytų, užuot baudas iš jų rinkęs“

Šiaulietis pasakojo, kad iš bičiulio buvo atimtas žmonos e. bilietas, o kai paklausęs, kaip ji nevaikštanti, atsiims dokumentą, tai išgirdęs, kad išsikviestų notarą ir pasitvirtintų įgaliojimą.

„Lengva yra bausti. Sunkiau yra įsigilinti į situacijas, nekalbant apie žmogiškumą ir moralę, kuri atsiranda, matyt, dėl nekompetencijų, – teigė vyras. – Kaip jaustis žmogui, iš kurio daromas nusikaltėlis be jokios priežasties ir pagrindo?“

Jis pasakojo, jog su tais klausimais kreipėsi į „Busturo“ vadovą Vaidą Seiracką, bet atsimušė kaip į sieną. E. paštu nusiuntė laišką. Gavo ilgą valdišką atsakymą apie taisykles, kurias P. K. laikomas pažeidęs. Pabrėžta, jog jam pritaikytas taisyklių punktas, pagal kurį asmuo laikomas važiuojantis be bilieto, jeigu važiuoja su kito asmens bilietu. Dar buvo informuotas, jog dėl kontrolierių elgesio pradėtas vidaus tyrimas.

„Keisčiausia, kad žinodami, jog rašiau pretenziją, jog skambinu, klausiu apie tyrimą, ne tik gynė savo mundurą, nepanaikino baudos, ją dar padvigubino. Tai rodo visišką nepagarbą“, – piktinosi bičiuliui bandęs padėti vyras.

„Aš manau, jog taisyklėse privalėtų būti parašyta, jog asmuo, turintis teisę važiuoti nemokamai, bet pamiršęs dokumentą, vardinį bilietą, galėtų „Busturui“ pateikti vėliau ir nebūtų baudžiamas. Tai būtų žmogiška ir teisėta, – teigė neabejingas tokioms situacijoms šiaulietis. – Gal Savivaldybė galėtų sureaguoti ir koreguoti taisykles?“

„Pensininkus daugiausia ir gaudo“

„Buvo toks faktas, – patvirtino bičiulio pasakojimą „Šiaulių kraštui“ pats nubaustasis senjoras P. K. – miesto visuomenei žinomas žmogus. – Per klaidą autobuse pažymėjau žmonos elektroninį bilietą. Išrašė baudą 8 eurų. Kol bičiulis aiškinosi, kol gavo atsakymą, man atėjo raštas mokėti jau 16 eurų baudos. Mat nesumokėjau iš karto per nurodytą terminą.“

Patikino, jog „dėl baudos nepergyvenu“ – negera, kad teko pasijusti prasižengėliu.

Jis stebisi, jog skiriant baudą nebuvo atsižvelgta į jokią logiką, net į tai, kad jis už tą važiavimą sumokėjo, nors turi teisę nemokamai važiuoti.

„Kai žmonos bilietą pažymėjau, tai iš jo išskaičiavo važiavimo kainą, nes jai dar nėra 75 metų ir reikia mokėti už važiavimą, bet jiems to neužteko, – pasakojo. – Man jau bus 77 metai, pensininko pažymėjimą turėjau, be to, kompiuteryje pasižiūrėjo ir matė, kur gyvenu, kad esu šiaulietis – atrodo, viskas turėjo būti tvarkoje.“

Žmonos bilietą atgavo su jos pasu nuvažiavęs į „Busturą“, iš jo nebereikalavo notaro patvirtinto įgaliojimo, už kurį irgi būtų tekę pinigų pakloti. Tik tiek „Busture“ ir buvo atsižvelgta į žmogaus situaciją.

Jo žodžiais, žiūrima ne į žmogų, o į biurokratijos raidę, ir tai nesikeičia. Jis prisiminė savo bičiulio šviesaus atminimo šiauliečio dailininko Antano Krištopaičio atvejį.

„Jam jau buvo 80 metų, turėjo teisę važiuoti nemokamai, bet neturėjo pensininko pažymėjimo pasiėmęs, tai buvo nuvežtas į policiją. Pasakojo klausęs: „Negi aš atjaunėjau?“ Bet gavo baudą, – pasakojo žmogus. – Be manęs dar vieną mano amžiaus moteriškę pagavo, nežinau, ko jį neturėjo ar buvo pamiršusi, bet mūsų į policiją jau nebevežė, kontrolierių autobusiuke surašė didžiulę „litaniją“. Pensininkus daugiausi ir gaudo, nes ką iš kokio pijokėlio išpeši – vis tiek neturės iš ko baudos mokėti?“

„Busturo“ pozicija

Sąžininga – bausti, nesąžininga – nebausti

Bendrovės „Busturas“ generalinis direktorius Vaidas Seirackas „Šiaulių kraštui“ situaciją komentavo raštu – per sekretorę paprašė atsiųsti klausimus.

Klausėme V. Seiracko: ar tokiu atveju, kaip pensininko P. K., kuris turi teisę važiuoti nemokamai, įmanoma vadovautis ne tik teisės aktų raide, bet ir žmogiška logika? Ar nėra galimybės nustatyti, jog žmogus tokią teisę turi ir į tai atsižvelgti, prieš sprendžiant skirti baudą?

Klausėme ir kiek šiais metais buvo nubausta pensininkų, kurie turi teisę į lengvatą, bet važiavo be e-bilieto ar buvo pamiršę pensininko pažymėjimą? Ar visi be išimties gavo baudas?

„Paaiškiname kuo remiantis buvo priimtas, kontrolę vykdančių pareigūnų, sprendimas. Kaip žinia, keleivis važiavo su kito asmens vardiniu elektroniniu bilietu“, – pabrėžia atsakyme V. Seirackas (citatose kalba netaisyta – red.past.)

Toliau išsamiai dėsto miesto Savivaldybės patvirtintų taisyklių punktus, pabraukdamas punktą, kurį P.K., pažeidė, važiuodamas su kito asmens bilietu. Taip pat, ką keleivis „privalo turėti ir pateikti, reikalaujant kontrolę vykdančiam pareigūnui identifikavimo priemonę“.

„Kelionės metu reikalinga turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, jog įrodyti, kad vardinis e. bilietas priklauso būtent konkrečiam asmeniui. Konkrečiu nagrinėjamu atveju buvo akivaizdūs įrodymai, kad taip nėra t. y. elektroninis bilietas išduotas keleivio žmonos vardu ir pavarde, – rašo bendrovės vadovas. – Vardinės e. kortelės išduodamos būtent vartotojų identifikavimo tikslais ir... kontrolės pareigūnui reikalaujant kontrolės metu turi būti pateikiamas kartu su e. bilietu kaip važiuojančio ir besinaudojančio konkrečiu e. bilietu asmens tapatybę įrodantis dokumentas.“

„Vidinis tyrimas buvo atliktas, – informuoja V. Seirackas. – Kadangi kontrolės darbuotojai neviršijo savo įgaliojimų, vadovavosi galiojančiais teisės aktais bei pareiginėmis nuostatomis, tyrimas buvo nutrauktas. Pažeidimų nenustatyta. Pabrėžiame, jog kontrolės pareigūnai, vykdydami savo pareigas, neturi teisės rinktis, ką bausti, o ko ne.“

„Kaip nustatyti iki kokios ribos nebausti? Ar tai bus sąžininga kitų, jau nubaustų keleivių atžvilgiu?“ – retoriškai svarsto „Busturo“ generalinis direktorius.

Iš jo atsakymo aiškėja, jog užuomaršos pensininkai, turintys važiavimo lengvatas, be gailesčio apdalijami baudomis.

„Analizuojant surašytų protokolų duomenis matome, kad vidutiniškai yra surašoma apie 11 procentų senjorams (65–75 metai), 8 procentai – asmenims, pasinaudojusiems kito asmens vardine kortele,“ – tokią pateikė statistiką.