Atnaujinti policijos pastatai

Policijos nuotr.
Šiaulių apskrities policijos pastatas Šiauliuose, Purienų gatvėje po atnaujinimo darbų.
Šiaulių apskrities policijos viršininkas Ramūnas Sarapas su UAB „Energijos taupymo paslaugos“ pasirašė energijos vartojimo efektyvumui didinti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, bylojančius apie sėkmingą trijų Šiaulių apskrities policijos pastatų atnaujinimo darbų projekto pabaigą.
Policijos nuotr.
Šiaulių apskrities policijos pastatas Šiauliuose, Purienų gatvėje, prieš atnaujinimo darbus.

Energijos vartojimo efektyvumo paslaugų teikimo sutartis, atlikus viešuosius pirkimus, tarp Šiaulių apskrities ir minėtos bendrovės buvo pasirašyta prieš pora metų. Joje numatyti policijos pastatų Pakruojyje, Joniškyje ir Šiauliuose, Purienų gatvėje, atnaujinimo darbai, kuriuos įgyvendinus, būtų sutaupyta mažiausiai 30 procentų šilumos energijos ir pasiekta pastato „C“ energinio naudingumo klasė.

Šiaulių apskrities policijos trijų pastatų atnaujinimo projektai pateko tarp penkių pirmųjų bandomųjų Lietuvos policijos pastatų atnaujinimo projektų, įgyvendinamų pagal ESCO modelį. Šio modelio esmė – pasiekti kuo didesnį energijos sutaupymo efektą, nepatiriant didelių pradinių investicijų.

Energetinių paslaugų teikėjas (ESCO) atsako ne tik už kokybę statybos darbų, kurie turėtų pagerinti pastato energetinę būklę, bet ir už sutaupytą suvartotos energijos dydį, kuri pasiekiama renovacijos dėka.

Atnaujintuose Šiaulių apskrities policijos pastatuose įdiegta klimato kontrolės sistema, pastatų šildymas bus valdomas nuotoliniu būdu per įdiegtą monitoringo programą. Iš sutaupytų lėšų, skirtų šilumos energijai apmokėti, bus dengiama paskola.