Artimiausiais metais mieste bus papildomai investuota per 80 mln. eurų

Šiaulių miesto savivaldybės archyvo nuotr.
Kaštonų alėja.
Per artimiausius 5 metus Šiaulių mieste bus papildomai investuota apie 80 mln. eurų. Lėšos, kurių didžiąją dalį sudaro Europos sąjungos finansai, bus skirtos įvairiems miesto projektams, pagerinsiantiems šiauliečių gyvenimo kokybę.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis spaudos konferencijoje pristatė informaciją apie tvarios plėtros strategiją, kurią įgyvendinant sulauksime permainų įvairiose miesto gyvenimo srityse. Bus atnaujinama arba kuriama nauja sporto, švietimo, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra.

A. Bartulis priminė, kad šių metų miesto biudžete (jo dydis – 272 mln.) 66 mln. numatyti investiciniams projektams. Tai 20 milijonų eurų didesnė suma nei buvo skirta 2023 metais.

„Tačiau iš šiemet planuojamos sumos neužtenka, norint greičiau sukurti kokybišką gyvenamąją aplinką. Todėl kėlėme sau tikslus rasti ir kitus šaltinius, kuriais galėtume finansuoti miesto gyvenimui reikalingus projektus. Tai tapo įmanoma pasirengus  Šiaulių miesto savivaldybės tvarios plėtros strategiją“, – komentavo Savivaldybės administracijos vadovas.

Šiaulių miesto savivaldybės tvarios plėtros strategija buvo patvirtinta vasario 1 d. o praėjusią savaitę įtraukta į 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą. Dabar atsirado galimybė kreiptis dėl projektų finansavimo.

Preliminarus biudžetas: 81,247 mln. eurų. Iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 62,27 mln. eurų; Valstybės lėšos – 2 mln. eurų; Savivaldybės lėšos – 16,976 mln. eurų.

Šiaulių miesto savivaldybės tvarios plėtros strategijos tikslas – didinti Šiaulių miesto patrauklumą gyventi ir kurtis. Numatoma pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę, padidinti socialinio būsto prieinamumą Šiaulių mieste. Taip pat sukurti tvarią, sveiką, įtraukią bei patogią gyventi miesto aplinką.

Planuojami įgyvendinti projektai

Futbolo ir regbio maniežo statyba

Vykdant projektą Dainų parko prieigose (J. Jablonskio g. 14, Šiauliai) bus pastatytas A++ klasės pastatas, kurio bendrasis plotas 11 745 kv. m. Objektas bus skirtas bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo paslaugų teikimui, gyventojų poreikių tenkinimui, sudarant sąlygas sveikatinimo paslaugų teikimui bei sporto ir užimtumo veiklų organizavimui.

Preliminarus lėšų poreikis: 21,636 mln. Eur (ES (Europos Sąjungos finansavimas): 13 mln. Eur, VB (valstybės biudžeto lėšos): 2 mln. Eur, SB (savivaldybės biudžeto lėšos): 6,636 mln. Eur).

Situacija: parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, paskelbtas rangos darbų konkursas. Rangos sutartį planuojama pasirašyti 2024 m. II ketvirtyje.

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus atnaujinimas ir plėtra

Planuojama modernizuoti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus (Žuvininkų g. 30, Šiauliai) infrastruktūrą ir pritaikyti ją Gamtininkų centro neformaliojo ugdymo veiklų organizavimui, edukavimui ir hipoterapijos paslaugų teikimui. Numatoma modernizuoti objektą, kurio bendrasis plotas 2 772 kv. m.

Preliminarus lėšų poreikis: 10,675 mln. Eur (ES: 7,675 mln. Eur, SB: 3 mln. Eur).

Situacija:: rengiamas techninis projektas. Rangos sutartį planuojama pasirašyti 2025 m. I ketvirtyje.

Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos pastato atnaujinimas ir modernizavimas

Planuojamas Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos pastato (S. Daukanto g. 71, Šiauliai) modernizavimas bei funkcionalumo didinimas pritaikant jį pagrindiniam bei viduriniam ugdymui pagal specializuotas inžinerinio ugdymo programas.

Preliminarus lėšų poreikis: 2 mln. Eur (ES: 1,7 mln. Eur, SB: 0,3 mln. Eur).

Situacija:  vykdomas viešojo pirkimo  konkursas techninio projekto parengimo paslaugai įsigyti. Projektavimo sutartį planuojama sudaryti 2024 m. III ketv. Techninį projektą planuojama parengti iki 2025 m. III k. Rangos sutartį planuojama sudaryti 2025 m. IV ketvirtyje.

Ragainės progimnazijos pastato atnaujinimas ir modernizavimas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Ragainės progimnazijos pastato (Tilžės g. 85, Šiauliai)  infrastruktūrą, įdiegti energiją taupančias priemones, įrengti laboratorijas ir edukacines erdves pritaikyti STEAM veiklų organizavimui, kabinetus ir kitas erdves modernizuoti pagal universalaus dizaino principus, įsigyti įrangą ir baldus.

Preliminarus lėšų poreikis: 3 mln. Eur (ES: 2,55 mln. Eur, SB: 0,45 mln. Eur). Investuojamos ir Tūkstantmečio mokyklos programos lėšos.

Situacija: vykdomas techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo konkursas. Projektavimo paslaugų sutartį planuojama sudaryti 2024 m. II k. Techninis projektas bus parengtas iki 2025 m. II ketv. Rangos sutartį planuojama sudaryti 2025 m. III ketvirtyje.

Vinco Kudirkos progimnazijos pastato atnaujinimas ir modernizavimas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Vinco Kudirkos progimnazijos (Dvaro g. 129, Šiauliai) pastato infrastruktūrą, įdiegti energiją taupančias priemones, įrengti laboratorijas ir edukacines erdves pritaikyti STEAM veiklų organizavimui, kabinetus ir kitas erdves modernizuoti pagal universalaus dizaino principus, įsigyti įrangą ir baldus.

Preliminarus lėšų poreikis: 3 mln. Eur (ES: 2,55 mln. Eur, SB: 0,45 mln. Eur).

Situacija: 2024 m. kovo 20 d. pasirašyta techninio projekto parengimo sutartis. Techninį projektą planuojama parengti iki 2025 m. III ketv. Rangos sutartį planuojama sudaryti 2025 m. IV ketvirtyje.

Šiaulių miesto Romuvos, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros ir aplinkinių teritorijų funkcionalumo didinimas

Penkių ugdymo įstaigų lauko infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas teikiamų paslaugų kokybės gerinimui bei bendruomenės poreikiams.  Planuojama įrengti futbolo aikštes, bėgimo takus, tinklinio, krepšinio ir kvadrato aikšteles, lauko treniruoklius, stalo teniso stalus bei šuoliaduobių zonas.

Preliminarus lėšų poreikis: 4,676 mln. Eur (ES: 3,975 mln. Eur, SB: 0,701 mln. Eur).

Situacija: pasirašytos projektavimo sutartys, rengiami sporto aikštynų atnaujinimo techniniai projektai. Rangos sutartis planuojama pasirašyti 2025 m. II ketvirtyje.

Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti socialinius būstus: 5 vieno kambario butus (1 iš jų pritaikytas neįgaliesiems), 3 dviejų kambarių butus (1 iš jų pritaikytas neįgaliesiems) ir 23 trijų kambarių butus.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių miesto gyventojai su negalia (turintys judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas ir gausios šeimos.

Preliminarus lėšų poreikis: 2,352 mln. Eur (ES: 1,999 mln. Eur, SB: 0,352 mln. Eur). Situacija: butų pirkimus planuojama pradėti vykdyti 2024 m. III ketvirtyje.

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Bus modernizuojamas ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimui pritaikomas šiuo metu nenaudojamas pastatas, adresu Pabalių g. 53, Šiauliai, įsigyjama reikiama įranga ir baldai bei ikimokykliniam ugdymui pritaikomos erdvės lauke. Preliminarus lėšų poreikis: 2,941 mln. Eur (ES: 2,50 mln. Eur, SB: 0,441 mln. Eur). Situacija: baigiamas parengti techninis projektas. Rangos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2024 m. III ketvirtyje.

Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, plėtojant visos dienos mokyklos veiklas

Projekto įgyvendinimo metu kuriamos visos dienos mokyklos erdvės pradinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Vykdant projektą bus suremontuotos ir įrengtos edukacinės, aktyvios veiklos bei poilsio erdvės, skirtos visos dienos veikloms.

Visos dienos mokyklos erdvės bus sukurtos 10 įstaigų: Centro ir „Saulės“ pradinėse mokyklose, Gytarių, „Juventos“, Vinco Kudirkos, Medelyno, „Rasos“, „Romuvos“, „Sandoros“ ir Zoknių progimnazijose.

Preliminarus lėšų poreikis: 1,764 mln. Eur (ES: 1,5 mln. Eur, SB: 0,264 mln. Eur). Situacija: projekto veiklas ugdymo įstaigose planuojama pradėti įgyvendinti 2024 m.

Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Šiaulių miesto Lieporių parko ir jo prieigų sutvarkymas: parko pritaikymas aktyviam šeimos laisvalaikiui, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra.

Preliminarus lėšų poreikis: 3 mln. Eur ( ES: 2,55 mln. Eur, SB: 0,45 mln. Eur).

Situacija: vykdomas viešojo pirkimo konkursas techninio projekto parengimo paslaugai įsigyti. Projektavimo sutartį planuojama pasirašyti  2024 m. II ketv., rangos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2025 m. II ketvirtyje.

Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas: kvartalo, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g. konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Projekto metu numatoma rekonstruoti kvartalo privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles ir pėsčiųjų takus, juos pritaikant specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Kvartale numatomos dvi naujos pramogų/ laisvalaikio zonos. Šios zonos bus skirtos aktyviam laisvalaikiui, sukuriant estetiškai patrauklias erdves, prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms bei suburiančias įvairių interesų bei amžiaus grupes. Pramogų/ laisvalaikio zonose numatyta įrengti žaidimų aikšteles, skirtas vyresniems ir jaunesniems vaikams, sporto aikšteles, žaidimų stalus, treniruoklių aikštelę.

Preliminarus lėšų poreikis: 4,2 mln. Eur ( ES: 3,57 mln. Eur, SB: 0,63 mln. Eur).

Situacija: parengtas techninis projektas, inicijuojamos viešųjų pirkimų procedūros. Rangos sutartį planuojama sudaryti 2024 m. III ketvirtyje.

Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą

Projekto įgyvendinimo metu bus plėtojama bevariklio transporto infrastruktūra, įrengiant dviračių takus ir/ar dviračių-pėsčiųjų takus bei gerinant jų technines charakteristikas. Viso – 33 km. 

Preliminarus lėšų poreikis: 22 mln. Eur ( ES: 18,7 mln. Eur, SB: 3,3 mln. Eur)

Situacija: parengta dalis techninės dokumentacijos, dalies atkarpų rengimo/atnaujinimo darbai pradedami vykdyti 2024 m. II ketvirtyje, veiklų įgyvendinimas planuojamas etapais iki 2028 m.

Užs. Nr. 551547