Advento pradžia Šiauliuose pažymėta „Laukimo stebuklu“

Olenos MUZYCHENKO nuotr.
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje skambėjo kalėdinės muzikos valanda „Laukimo stebuklas“.

Sekmadienio popietę Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje skambėjo kalėdinės muzikos valanda „Laukimo stebuklas“.

Renginio vedėja Raimonda Sližienė linkėjo susirinkusiems advento laikotarpiu pripildyti širdis meilės, tikėjimo, vilties, ramybės ir muzikos.

Advento pradžiai skirtame koncerte kūrinius atliko Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga) bei solistai Ieva Barbora Juozapaitytė, Eglė Juozapaitienė ir Vytautas Juozapaitis.

Bažnyčios klebonas kunigas Gintaras Antanas Jonikas, pasveikinęs visus advento pradžios proga, kartu su trimis solistais, grojant Šiaulių pučiamųjų orkestrui, sugiedojo tradicinę giesmę „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“.Nemokamą koncertą klausytojams dovanojo Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“.