(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Lietuva neištuštės, jeigu minimali alga 3 kartus padidės?

1999 m. lapkričio 30 d.
Vers­li­nin­kai jau aiš­ki­na, kad jiems trūks­ta rim­tų dar­buo­to­jų. Dai­ro­si į už­sie­nį, nors Dar­bo bir­žo­je žmo­nių, ieš­kan­čių dar­bo, tu­ri­me so­čiai. Vi­saip apie Dar­bo bir­žos klien­tus kal­ba­ma. Aiš­ki­na­ma, jog kai ku­riems dirb­ti neap­si­mo­ka, nes iš pa­šal­pų dau­giau nau­dos tu­ri. Ga­li bū­ti, kad yra tie­sos. Va­di­na­si: at­ly­gi­ni­mai per ma­ži, jei­gu dirb­ti ne­ska­ti­na. Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas pa­kvie­tė Lie­tu­vos darb­da­vius so­li­da­riai pa­di­din­ti žmo­nėms at­ly­gi­ni­mus. Pa­sak...

Lietuva neištuštės, jeigu minimali alga 3 kartus padidės?

1999 m. lapkričio 30 d.
Vers­li­nin­kai jau aiš­ki­na, kad jiems trūks­ta rim­tų dar­buo­to­jų. Dai­ro­si į už­sie­nį, nors Dar­bo bir­žo­je žmo­nių, ieš­kan­čių dar­bo, tu­ri­me so­čiai. Vi­saip apie Dar­bo bir­žos klien­tus kal­ba­ma. Aiš­ki­na­ma, jog kai ku­riems dirb­ti neap­si­mo­ka, nes iš pa­šal­pų dau­giau nau­dos tu­ri. Ga­li bū­ti, kad yra tie­sos. Va­di­na­si: at­ly­gi­ni­mai per ma­ži, jei­gu dirb­ti ne­ska­ti­na. Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas pa­kvie­tė Lie­tu­vos darb­da­vius so­li­da­riai pa­di­din­ti žmo­nėms at­ly­gi­ni­mus. Pa­sak...

Lietuva neištuštės, jeigu minimali alga 3 kartus padidės?

1999 m. lapkričio 30 d.
Vers­li­nin­kai jau aiš­ki­na, kad jiems trūks­ta rim­tų dar­buo­to­jų. Dai­ro­si į už­sie­nį, nors Dar­bo bir­žo­je žmo­nių, ieš­kan­čių dar­bo, tu­ri­me so­čiai. Vi­saip apie Dar­bo bir­žos klien­tus kal­ba­ma. Aiš­ki­na­ma, jog kai ku­riems dirb­ti neap­si­mo­ka, nes iš pa­šal­pų dau­giau nau­dos tu­ri. Ga­li bū­ti, kad yra tie­sos. Va­di­na­si: at­ly­gi­ni­mai per ma­ži, jei­gu dirb­ti ne­ska­ti­na. Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas pa­kvie­tė Lie­tu­vos darb­da­vius so­li­da­riai pa­di­din­ti žmo­nėms at­ly­gi­ni­mus. Pa­sak...

Lietuva neištuštės, jeigu minimali alga 3 kartus padidės?

1999 m. lapkričio 30 d.
Vers­li­nin­kai jau aiš­ki­na, kad jiems trūks­ta rim­tų dar­buo­to­jų. Dai­ro­si į už­sie­nį, nors Dar­bo bir­žo­je žmo­nių, ieš­kan­čių dar­bo, tu­ri­me so­čiai. Vi­saip apie Dar­bo bir­žos klien­tus kal­ba­ma. Aiš­ki­na­ma, jog kai ku­riems dirb­ti neap­si­mo­ka, nes iš pa­šal­pų dau­giau nau­dos tu­ri. Ga­li bū­ti, kad yra tie­sos. Va­di­na­si: at­ly­gi­ni­mai per ma­ži, jei­gu dirb­ti ne­ska­ti­na. Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas pa­kvie­tė Lie­tu­vos darb­da­vius so­li­da­riai pa­di­din­ti žmo­nėms at­ly­gi­ni­mus. Pa­sak...

Lietuva neištuštės, jeigu minimali alga 3 kartus padidės?

1999 m. lapkričio 30 d.
Vers­li­nin­kai jau aiš­ki­na, kad jiems trūks­ta rim­tų dar­buo­to­jų. Dai­ro­si į už­sie­nį, nors Dar­bo bir­žo­je žmo­nių, ieš­kan­čių dar­bo, tu­ri­me so­čiai. Vi­saip apie Dar­bo bir­žos klien­tus kal­ba­ma. Aiš­ki­na­ma, jog kai ku­riems dirb­ti neap­si­mo­ka, nes iš pa­šal­pų dau­giau nau­dos tu­ri. Ga­li bū­ti, kad yra tie­sos. Va­di­na­si: at­ly­gi­ni­mai per ma­ži, jei­gu dirb­ti ne­ska­ti­na. Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas pa­kvie­tė Lie­tu­vos darb­da­vius so­li­da­riai pa­di­din­ti žmo­nėms at­ly­gi­ni­mus. Pa­sak...

Dienos populiariausi

„Saulėlydis“ nusitaikė į Ventą ir Kamanas

2009 m. liepos 16 d.
lankomiausias

Kaimas pagerbė sumaniausius šeimininkus

2009 m. liepos 16 d.
daugiausiai komentuotas