(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Klojimų teatrai suvažiavo į Kurtuvėnus

2012 m. liepos 10 d.
Dvi savaitgalio dienas Kurtuvėnuose prie svirno vyko dvyliktasis klojimo teatrų festivalis.
Šeštadienį teatralizuotai, savotišku spektakliuku apie tarmes festivalį atidarė Kuršėnų kultūros centro suaugusiųjų bei jaunimo teatrai „Mozaika“ ir „Ikaras“. Pasirodymu žiūrovus pasveikino folkloro ansamblis „Kurtuovė“.
Festivalį pradėjo Anykščių rajono Viešintų klojimo teatras. Viešintiškiai suvaidino istoriją apie garsų plėšiką Rickų, kurio visi jos herojai bijo, bet nei vienas nėra matęs.
Žiūrovams spektakliais taip pat prisistatė Naisių vasaros teatras (vaidino...

Šventė stulbino renginių gausa

2012 m. liepos 10 d.
Gausybe renginių Kuršėnuose penktadienį nuskambėjo daug žiūrovų sukvietusi miesto šventė, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienai.
Šventė prasidėjo, Šiaulių rajono seniūnijų ir kitoms bendruomenėms miesto centrinėje J. Basanavičiaus gatvėje įsirengus kiemelius. Kuršėniškiai ir miesto svečiai buvo kviečiami pasimokyti žiesti iš molio, skaptuoti iš medžio, paragauti etnografinių valgių.
Kaip niekada daug buvo privažiavę prekiautojai medžio, molio , tapybos ir kitokiais darbais.
Koncertinę programą pradėjo grupė „Jonis“.
Žiūrovams...

Pagerbė šeimos tradicijų tęsėjus

2012 m. liepos 5 d.
Šiaulių rajone, į gyvenvietės parke surengtą šventę „Ginkūnų vasara“ gausiai suėję ginkūniškiai ne tik pasiklausė muzikos, pasilinksmino, bet ir pagerbė šeimų tradicijų tęsėjus.
Ginkūnų seniūnė Vilija Kvasienė, paskelbusi, kad gyvenvietėje yra apdovanojimų vertų šeimynų, paaiškino: „Lietuvių kalbos žodyne“ nurodyta, kad šeimyna – tai visi, savi ir svetimi, žmonės, gyvenantys kartu.
Potraukiu menui, tautodailės parodomis ne tik Ginkūnuose garsėja Daukšų šeimyna.
Savo dirbiniais plačiai Ginkūnus garsina Kazlauskai.
Šiaudkulių šeimyna yra žinoma daina ir šokiu. Tėvai ilgus...

Čempionas pakviestas į rinktinę

2012 m. liepos 5 d.
Meškuičių gimnazijos moksleivis Rokas Jakimavičius (treneris Petras Vaitkus) pirmąjį aukso medalį laimėjo nusviedęs diską 51,74 metro ir pagerinęs jaunučių žaidynių rekordą.
Dar vienu aukso medaliu savo sportinių trofėjų kolekciją Rokas papildė 300 metrų bėgimo su kliūtimis rungtyje.
Bubių pagrindinės mokyklos atstovas Deividas Urbietis (trenerė Irena Alejūnienė) greičiausiai nubėgo 1500 metrų su kliūtimis distanciją. 300 m bėgimo su kliūtimis distancijoje D. Urbietis – ketvirtas.
Dukart žaidynių čempionas R. Jakimavičius pakviestas į šalies jaunučių rinktinę dalyvauti...

Kuršėniečiai kūrė Kuldygoje

2012 m. liepos 5 d.
Kuršėniečiai kartu su moksleiviais iš Latvijos meno mokyklų kūrė darbelius linoraižinio technika Kuldygos tema.
Baigiamajame renginyje – parodoje daugiausiai simpatijų pelnė Valentinos Akučkaitės ir Godos Klenauskaitės darbai.
Plenerą suorganizavo jau septynerius metus su Kuršėnų meno mokykla draugaujanti Kuldygos humanitarinė menų mokykla.
Laisvalaikiu mokiniai lankė parodas, susipažino su Kuldyga, aplankė Liepoją. Kartu su Kuldygos mokiniais vakarojo prie Kuršėnus ir Kuldygą jungiančios upės Ventos.
„Krašto žinių“ inf...

Rungtyniavo kuršėniškiai šauliai

2012 m. liepos 5 d.
Vir­vės trau­ki­kų ko­man­da, nu­ga­lė­ju­si vi­sas aš­tuo­nias var­žo­ves, šeš­tus me­tus iš ei­lės ta­po žai­dy­nių čem­pio­ne. Auk­so me­da­liai įteik­ti Ole­gui Asa­čio­vui, And­riui Čes­naus­kui, An­ta­nui Gri­ciui, Min­dau­gui Kne­čiū­nui, Ne­ri­jui Len­kaus­kui, Ro­lan­dui Pie­žai, Jo­nui Ri­bi­kaus­kui, Man­tui So­kui ir Rai­mon­dui Šid­laus­kui.
Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės sa­va­no­riai – šeš­to­je vie­to­je.
Svars­čio kil­no­ji­mo var­žy­bo­se Gied­rius Rim­ša (iki 95 ki­log­ra­mų svo­rio...

Direktorė atsisveikina su mokykla

2012 m. liepos 5 d.
Laikinai eiti mokyklos vadovo pareigas pavesta direktoriaus pavaduotojai ugdymui Linai Damkienei.
Tarybos posėdyje jos nariams, klaususiems, kodėl atleidžiama J. Bartkevičienė, atsakyta lakoniškai: „Šalių susitarimu. Darbuotoja pateikė prašymą nutraukti darbo sutartį“.
„Krašto žinioms“ J. Bartkevičienė paaiškino, kad darbo sutartis nutraukta jos iniciatyva. Ji esanti pensininkė, turinti tam tikrų sveikatos problemų.
J. Bartkevičienė, 1973-iaisiais baigusi Šiaulių pedagoginį institutą, tų pačių metų rugsėjo 1-ąją Kuršėnų Daugėlių vidurinėje mokykloje pradėjo...

Varžybos tapo ne tik artojų švente

2012 m. liepos 3 d.
Kužių seniūnijoje, šalia Šiaulių – Kuršėnų plento, surengtos Šiaulių rajono artojų varžybos žiūrovams tapo įvairių pramogų gausia švente.
Pirmąją vagą arkliuko traukiamu plūgu išvarė rajono Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Emilija Rimeikienė.
E. Rimeikienę varžyboms numatytame lauke pakeitė jų dalyviai. Varžytis dėl geriausio artojo vardo bei kelialapio į šalies artojų varžybas šįkart panoro tik keturi. Šalies Artojų asociacijos prezidento Alfonso Malinausko teigimu, dar penki, ketinę dalyvauti, varžybas iškeitė į Vilniuje tuo metu vykusią šalies Žemės ūkio bendrovių asociacijos šventę...

Opozicija prašo dar kartą patikrinti

2012 m. liepos 3 d.
Ta­ry­bos ge­gu­žės mė­ne­sio po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta su­da­ry­ti ko­mi­si­ją Me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jų pra­šy­mui iš­tir­ti.
Ko­mi­si­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Luk­šo įsa­ky­mu bu­vo su­da­ry­ta. Jo­je – Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Sand­ra Va­la­vi­čiū­tė ir Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Ra­sa Mit­kie­nė.
Ko­mi­si­ja pa­žei­di­mų di­rek­to­rės veik­lo­je ne­nus­ta­tė.
Pa­tik­ri­ni­mą at­li­ku­sios...

Reikalauja užmokėti už nemokamą paslaugą

2012 m. birželio 28 d.
Kuršėniškė Eugenija Petruitienė į redakciją kreipėsi suabejojusi, ar teisingai su ja buvo pasielgta Kuršėnų poliklinikoje.
Jai padarė stuburo nuotrauką. Už tai ji sumokėjo 24 litus 60 centų.
Per radiją E. Petruitienė buvo girdėjusi, kad socialiai apdraustiems žmonėms ši paslauga turi būti atliekama nemokamai. Ji – pensininkė, socialiai yra apdrausta.
Poliklinikoje E. Petruitienei paaiškinę, kad nemokamai nuotraukos daromos tik gulintiems ligoninėje. Šis argumentas kuršėniškės neįtikino.
Pakomentuoti šį atvejį „Krašto žinios“ paprašė Kazio Žilėno...

Švęsdami bažnyčios sukaktį, pagerbė saviškius

2012 m. birželio 28 d.
Žarėnų bažnyčios 225 metų sukaktis kaimo bendruomenei tapo proga pagerbti aktyviausiuosius žmones.
Žarėnų – Latvelių šv. Mikalojaus bažnyčioje jos istoriją apžvelgė bibliotekininkė Danutė Valančiuvienė ir kraštotyrininkas Leonardas Skėrys.
Pusiau gotiško stiliaus akmeninę bažnyčią Paliesių dvarininkas Mikalojus Petravičius savo lėšomis pastatė 1780 metais. Ji pašventinta 1787-aisiais – ši data ir laikoma bažnyčios istorijos pradžia.
Bažnyčios bokštas yra 23,5 metro aukščio. Bažnyčioje – trys altoriai.
Iki 1920 metų grindys bažnyčioje buvo sudėtos tik...

Nevalyvi gyventojai sukelia rūpesčių

2012 m. birželio 28 d.
Kuršėniškė Joana Abromavičienė į redakciją kreipėsi neapsikentusi iš nuotekų šulinėlio sklindančios smarvės. „Akmenės vandenų“ bendrovės darbuotojai teigia, kad ir jie, ir gyventojai rūpesčių patiria dėl kai kurių kuršėniškių nevalyvumo.
Smarkiau palijus, Kuršėnuose, iš paventyje už gaisrinės esančio šulinėlio imdavo veržtis nuotekos. Jos tekėjo tiesiai į maždaug už dešimties metrų esančią Ventą.
Gyventojai seniai skundėsi čia plačiai pasklindančia smarve.
Į redakciją kreipusis Joana Abromavičienė pasakojo, kad buvo ne kartą skambinta „Kuršėnų vandenų“ bendrovei, miesto seniūnijai...

Kur­šė­niš­kiai pri­si­sta­tė Dau­guo­se

2012 m. birželio 28 d.
Zoninių konkursų laimėtojai, atlikdami teorines bendrojo išprusimo bei praktines užduotis, rungėsi dėl žemdirbiškas profesijas aukštinančio Žemės sūnaus ir Žemės dukros vardo.
Tarp 30 šventėje dalyvavusių mokyklų pirmą kartą savo edukacinį kiemelį pristatė ir Kuršėnų politechnikos mokykla. Jame atsispindėjo mokinių kūryba, krašto tautodailė ir kulinarinis paveldas.
Padavėjų ir barmenų profesijos mokytojos ir mokiniai tautinio paveldo stalams serviruoti panaudojo linines staltieses, juodosios keramikos indus. Juose patiekė būsimųjų virėjų gaminius.
Į kiemelį užsukę svečiai...

Galės naudotis internetu

2012 m. birželio 28 d.
Bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai da­bar ga­li nau­do­tis tri­mis kom­piu­te­riais, o vie­nas skir­tas bib­lio­te­ki­nin­kei.
Pa­nar­šy­ti po in­ter­ne­tą bib­lio­te­ko­je pa­mėgs­ta ir vai­kai, ir suau­gu­sie­ji. Pa­dė­ti pri­sė­du­siems prie kom­piu­te­rio pa­si­ren­gu­si bib­lio­te­ki­nin­kė Ona Juš­ke­nie­nė.
No­rin­tiems iš­mok­ti nau­do­tis kom­piu­te­riu bib­lio­te­ko­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mi kur­sai.
Be in­ter­ne­to Šiau­lių ra­jo­ne dar yra trys – Aukš­tel­kės, Mi­cai­čių ir Pae­že­rių bib­lio­te­kos...

Bendruomenė suorganizavo plenerą

2012 m. birželio 28 d.
Į jį buvo pakviesti žmonės, jau bandantys jėgas kūryboje.
Trijų dienų plenere dalyvavę gruzdiečiai, šakyniečiai, šiauliečiai, šiupyliečiai piešė, tapė. Jų darbuose – ne tik gėlės, bet ir kaimo vaizdai, žmonės.
Kiekvienas plenero dalyvis bent vieną savo darbą paliks Šiupyliams. Būsimųjų bendruomenės namų, kurie dabar įrenginėjami buvusios mokyklos pastate, vienoje patalpoje bus įkurta muziejus. Jame ir bus eksponuojami pleneruose, kurių Šiupyliuose jau suorganizuoti trys, sukurti darbai.
Laima Skopienė, Šiupylių kaimo bendruomenės pirmininkė, sako, jos nors dabar kai...

Šventėje pagerbti ne tik Jonai

2012 m. birželio 26 d.
Kuršėnų parke šeštadienį vykusioje Joninių šventėje pagerbti miestiečiai, išradingai tvarkantys aplinką.
Folkloro ansamblio „Nesenstantys širdimi“ narės, padainavusios žiūrovams, aikštės pakraštyje sėdo pinti ąžuolų lapų vainiko. Nupynusios išnešė prieš žiūrovus ir išmatavo. Vainikas buvo 17 metrų 42 centimetrų ilgio.
Šoko tautinių šokių kolektyvas „Diemedėlis“. Jo narės plaukti Venta paleido vainikėlius.
Šventėje taip pat pasirodė pagyvenusiųjų liaudies šokių grupė „Diemedis“, gupė „Maestro“ iš Kairių.
Pagerbti aplinkos apžiūros konkurse pasiekusieji geriausių rezultatų. Juos paskelbė šio konkurso...

Lietuviai ir latviai kūrė kartu

2012 m. birželio 26 d.
Tarptautinio projekto „Mus jungia vanduo“ dalyviai, įsikūrę kaimo turizmo sodyboje, tapė peizažus, liejo gipsines paupyje rastų augalų ir daiktų atliejas, kūrė firminius ženklus, gamino ekologiškas pakuotes, studijavo ir grafinėmis priemonėmis perteikė patirtus įspūdžius.
Kūrybiniams užsiėmimams vadovavo dailės mokytojos Dalia Jokubauskienė Indira Zebčiukienė, Iveta Goldberga ir Danute Syle.
Šalia upės atsiverianti panorama, augmenija, atodangos savo grožiu stebino ne tik meno mokyklų mokinius, bet ir čia gyvenantį jaunimą, prisijungusį prie kuriančiųjų...

Aukštelkiečiai rungtyniaus Lenkijoje

2012 m. birželio 26 d.
Ji pa­sie­kė še­šias per­ga­les ir pa­ty­rė tris pra­lai­mė­ji­mus.
Tur­ny­re da­ly­va­vo de­vy­nių ša­lies so­cia­li­nių glo­bos na­mų ko­man­dos ir vie­na Lat­vi­jos eki­pa.
Aukš­tel­kie­čiai Se­ni-Cup“ lai­mė­jo per­nai ir už­per­nai. Už šį­me­tį lai­mė­ji­mą jie pel­nė tei­sę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai fi­na­li­nia­me tur­ny­ro eta­pe To­rū­nė­je (Len­ki­ja).
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Policija išsivedė už stiklainį grietinės

2012 m. birželio 21 d.
Žmogus jaučiasi įžeistas: jį, pabandžiusi parduoti stiklainį grietinės, policija iš turgelio išsivežė tartum nusikaltėlį.
Kuršėnų priemiestinėje Ringuvėnų gyvenvietėje gyvenantis, karvę laikantis Vytautas Petras Jocas tą dieną į miestą broliui atvežė pusę litro grietinės.
Brolio namie nebuvo, todėl ringuvėniškis grietinę nusprendė parduoti miesto centre esančiame turgelyje. Įsitaisė šalia kitų, prekiaujančių pienu, grietine, sūriais.
Staiga kaimynystėje prekiavusios moterys išėjo iš už prekystalio, palikusios savo prekes, ir ėmė lyg niekuo dėtos vaikštinėti aikštelėje...

Diskutavo apie verslumą

2012 m. birželio 21 d.
Šiupyliškiai, pasikvietę svečių iš savojo bei kitų rajonų, surengė diskusiją apie socialinį aktyvumą ir verslumą kaime.
Ar jaunimui yra paprasta rasti darbo? Diskusijos „Socialinis aktyvumas ir verslumas kaime“ dalyviai retoriškai klausė ir patys priėjo išvadą, kad tai nėra paprasta. Jeigu darbo vieta ir atsiranda, dirbti dažniausiai priimamas ne jaunas žmogus.
Darbdavys reikalauja darbo patirties. O iš kur jos paimti? Universitetą baigusi šiupyliškė Asta Lengvenienė teigia, kad aukštoji mokykla suteikia tik teorinių žinių.
Laima Skopienė, Šiupylių...

Dienos populiariausi

Škaplierinės trauka į Linkuvą

2012 m. liepos 10 d.
lankomiausias

Tytuvėnuose šypsojos angelai

2012 m. liepos 10 d.
daugiausiai komentuotas