(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Krašto žinios

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
Vytautas RUŠKYS

Agen­tū­ra „Fac­tum“, fik­suo­jan­ti Lie­tu­vos re­kor­dus, pa­skel­bė, kad re­kor­di­nin­ke ta­po Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė, iš skiau­čių pa­siu­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas „Fac­tum“ re­kor­das.

vytautas@skrastas.lt

Tai di­džiau­sias – 545,4 cm² plo­to, 84 × 72 cm dy­džio – Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas, su­siū­tas iš me­džia­gos skiau­čių.

Her­bą au­to­rė 2015 me­tais pa­do­va­no­jo Kruo­pių se­niū­ni­jai.

„Re­kor­do ap­ra­šy­mas taip pat įtrauk­tas į rengia­mą spau­dai „Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą“, – jos su­da­ry­to­jas Vy­tau­tas Na­vai­tis tei­gė re­dak­ci­jai.

Kruo­piš­kė her­bui pa­nau­do­jo me­džia­gas, ku­rios tin­ka­mos dra­bu­žių pa­mu­ša­lams. Siu­vė­jai bu­vo pa­to­gu tuo, kad au­di­nys yra plo­nas, su sin­te­ti­niais prie­dais.

Iš au­di­nio mo­te­ris kar­pė ap­skri­ti­mus.

„Pas­kui kraš­te­liais dygs­niuo­ji su siū­lu, o kai apei­ni ap­lin­kui – su­trau­ki siū­lą, su­ri­ši maz­ge­lį, kad ne­pa­si­leis­tų, ir taip pa­da­rai lyg gė­lės žie­de­lį,“ – pa­sa­ko­jo E. Ba­ris­tie­nė.

Kai įpra­to – nė aki­mis ne­be­se­kė. Pri­da­rė ke­lis šim­tus žie­de­lių.

Dau­giau­sia rei­kė­jo her­be vy­rau­jan­čių spal­vų – bal­tos ir rau­do­nos, o tik šiek tiek mė­ly­nos ir gels­vos.

Žie­de­lius ant stan­des­nio au­di­nio su­kli­ja­vo į rei­kia­mas for­mas.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

78 me­tų Kruo­pių gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė prieš tre­jus me­tus iš me­džia­gos skiau­čių su­siu­vo Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą.

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (151)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />