(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Teisėtvarka

Moksleiviai ir po­li­ci­ja tei­kė vai­ruo­to­jams do­va­nų

2017 m. vasario 17 d.
Edita KARKLELIENĖ

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bend­ruo­me­nė kar­tu su Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais su­gal­vo­jo ori­gi­na­lų bū­dą pa­svei­kin­ti eis­mo da­ly­vius su Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – Va­sa­rio 16-ąja.

edita@skrastas.lt

Tre­čia­die­nį Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, prie Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus, ko­ne va­lan­dą bu­vo stab­do­mi vi­si au­to­mo­bi­liai.

Šį­kart do­ku­men­tų po­li­ci­nin­kai ne­pra­šė. Pa­do­va­no­da­mi vai­ruo­to­jams po­li­ci­jos do­va­nė­lių ir pre­ven­ci­nių lei­di­nių, jie svei­ki­no su Va­sa­rio 16-ąja. Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus moks­lei­viai ir pe­da­go­gai sa­vo ruož­tu kiek­vie­nam eis­mo da­ly­viui do­va­no­jo puo­de­lį ga­ruo­jan­čios ka­vos.

Vai­ruo­to­jų reak­ci­jų bū­ta įvai­rių. Vie­ni at­ro­dė iš­si­gan­dę: ne kas­dien su­tik­si pa­rei­gū­ną, ku­ris ne tik ne­pra­šo pa­ro­dy­ti do­ku­men­tų, bet dar­gi ap­do­va­no­ja! Ki­tiems vai­ruo­to­jams ak­ci­ja pa­si­ro­dė la­bai nau­din­ga for­muo­jant ne bau­džian­čios, o pa­de­dan­čios ir no­rin­čios bend­ra­dar­biau­ti po­li­ci­jos įvaiz­dį. Di­de­lės pa­gy­ros – Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bend­ruo­me­nei, su­gal­vo­ju­siai ori­gi­na­lų vals­ty­bi­nės šven­tės pa­mi­nė­ji­mo bū­dą.

Šven­ti­nė­je ka­vos do­va­no­ji­mo ak­ci­jo­je dir­bo ir pa­rei­gū­nas iš po­li­ci­jos Imu­ni­te­to sky­riaus. Jis vai­ruo­to­jų klau­sė, ar jie ka­da nors yra da­vę po­li­ci­jai ky­šį. Dau­gu­ma nei­gė, kad taip bu­vo. Vis dėl­to ke­le­tas pri­si­pa­ži­no. Bet taip esą pa­siel­gę kaž­ka­da jau­nys­tė­je.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Imu­ni­te­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Ka­ra­lius sa­ko, kad ko­rup­ci­jos ma­žė­ji­mas po­li­ci­jo­je aiš­kiai jau­čia­mas: dau­ge­liui vai­ruo­to­jų ir min­tis ne­be­šau­na apie ga­li­my­bę iš­si­pirk­ti pa­siū­lius pa­rei­gū­nui pi­ni­gus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Tre­čia­die­nio ry­tą Šiau­liuo­se, Vy­tau­to gat­vė­je, po­li­ci­jos stab­do­miems vai­ruo­to­jams pa­si­se­kė: jie ga­vo do­va­nų.

100 ka­vos puo­de­lių. Tiek ko­ne per va­lan­dą bu­vo iš­da­ly­ta po­li­ci­jos su­stab­dy­tiems vai­ruo­to­jams.

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Įregistruoti naujagimiai (186)

2017 m. vasario 4 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (9)

laisvas, 2017-02-17 16:16
Tai komentuok straipsnį, kvaiša. Ko čia priskretai kaip šūdas.

laisvas, 2017-02-17 15:42
Persiprašau - tas mano parašymas, kad džiaugsiuosi, jei paliksite mane ramybėje labai jau panašus į užrašą kapinėse "Ilsėkis ramybėje". Ar ne taip - juk aš neklystu.

laisvas, 2017-02-17 13:08
Tad, komentuokit straipsnį, nepyksiu ir net džiaugsiuosi, kad mane ramybėj paliksit.

laisvam, 2017-02-17 12:45
tu narcizas. Tavo komentarai asmeniniam tavo pasimėgavimui. Tai labai pastebima. Tad neverta dangstytis net po išminčiaus kauke. Nes toks tikrai nesi. Trumpai ir aiškiai tariant, kas uodegą pakels, jei pats sau.

laisvas, 2017-02-17 12:06
Mano komentarai suprantantiems žmonėms. Tiesa, pažvelgus į vakarykščias eitynes Lietuva - lietuviams, tokių žmonių mažai belikę.

laisvam, 2017-02-17 11:18
niekas tų vairuotojų neskriaudžia, atsipeikėk vieną kartą. Pagal mane tu visai nevairuoji, nes paskaičius tavo komentarus atrodo, kad tik išvažiuoji į gatvę jau ir stabdo policija, pavažiuoji- vėl stabdo. Ir taip kasdien, kas valandą, kas kilometrą.....arba tu važiuot nemoki, arba visai nevairuoji.

laisvas, 2017-02-17 09:45
Paaiškinu - dabar mes su partorgu garažiuke /a la pogrindyje/ esame tik draugai /tovariščiai/ . Kai jis kavutę gerdavo partkome, tada jis buvo ponas.

laisvam, 2017-02-17 09:24
Na tam nuopezai viskas visada blogai, nebent putleris geras.................

laisvas, 2017-02-17 07:59
netgi per šventes vairuotojai nepaliekami ramybėje. Tokios čia ir šventės. Ponams.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 9. Iš viso: 9

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 9
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />