(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

„Robinzonus“ į žygį veda nuteistas pedagogas

2015 m. birželio 20 d.
Radviliškio Savivaldybėje, regis, vėl bręsta skandalas – kartu su 67-iais moksleiviais, šiuo metu poilsiaujančiais šalyje išgarsėjusioje „Robinzonų“ stovykloje, būna ir užsiima jos įkūrėjas, Pekino olimpinio deglo nešėjas, bet kartu ir – nuteistasis baudžiamojoje byloje Jonas Varkulevičius.Dešimtmetį gyvuojanti stovykla ir vėl galėtų sulaukti tradicinių ditirambų, jei ne viena detalė – olimpinių idėjų propaguotojas negali dirbti pedagoginio darbo. Ilgamečiam pedagogui duris į mokyklą užtrenkė teismo nutartis, paskelbusi jį kaltu baudžiamojoje byloje. O duris į stovyklą...

Aiškinsis seniūnės veiksmų teisėtumą

2015 m. birželio 20 d.
Pakruojo rajono savivaldybės Administracijoje sudaryta darbo grupė Valstybės tarnautojos galimam tarnybiniam nusižengimui tirti.
Darbo grupė aiškinsis dviejų sodybos Pašvitinio seniūnijos Išdagiečių kaime savininkų atsiradimo priežastis bei seniūnės Rimos Krištopaitienės veiksmų teisėtumą.
„Šiaulių kraštas“ (2015 06 10, „Turto užvaldymą lėmė klaida?“ ) rašė, kad Pakruojo rajone Išdagiečių kaime esančią sodybą po motinos mirties teisėtai paveldėjusi Vitalija Jokubauskaitė šį pavasarį sužinojo, kad sodyba turi kitą savininkę.
Mergina kreipėsi į policiją, tačiau pareigūnai...

Kronika

2015 m. birželio 20 d.
41 metų nukentėjusysis dėl stuburo šeštojo slankstelio lūžimo ir bendro kūno sumušimo gydomas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje.
Tyrimą dėl darbų saugos pažeidimų
Į namus sugrįžęs 16-metis šiaulietis, Tilžės gatvės gyventojas, tėvams pareiškė, kad birželio 17 dieną Šiauliuose, Bačiūnų gatvėje, jį sumušė keturi asmenys. Incidentas, anot nepilnamečio įvyko autobusų stotelėje.
Vaikinas dėl galvos sumušimo, smegenų sukrėtimo ir nosies kaulo lūžimo paguldytas į Šiaulių Moters ir vaiko kliniką.
Policija aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis nepilnametis buvo sumuštas ir kas užpuolikai...

Girtas girto vairuotojo giminaitis prisidirbo su kyšiu

2015 m. birželio 19 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­lių bū­rio pa­tru­liams tą­dien su­kė­lė įta­ri­mo tai, kad ke­ly­je pa­si­ro­džiu­sio au­to­mo­bi­lio „VW Sha­ran“ vai­ruo­to­jas, pa­ma­tęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, stai­ga su­sto­jo. To­dėl bu­vo nu­spręs­ta jį pa­tik­rin­ti.
Paaiš­kė­jo, kad 21 me­tų Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas ne­ga­li pa­teik­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, nes jo nie­ka­da ir ne­tu­rė­jo.
Be to, nuo vai­ruo­to­jo skli­do stip­rus al­ko­ho­lio kva­pas, ne­tru­kus bu­vo...

Patvirtinta: festivalyje užsikrėsta salmonelioze

2015 m. birželio 19 d.
Skųs­da­mie­si žar­ny­no ne­ga­la­vi­mais, iš vi­so į me­di­kus krei­pė­si 46 žmo­nės. Iš­ty­rus la­bo­ra­to­ri­jo­je, abie­jų pro­trū­kių ty­ri­mų me­tu at­rink­tuo­se mais­to pro­duk­tų mė­gi­niuo­se bu­vo iš­skir­tos sal­mo­ne­lės.
Bir­že­lio pra­džio­je vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je UAB „Au­to group“ pre­kia­vo lau­ko pre­ky­bos vie­to­je.
Šiau­lių vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl pro­trū­kio lai­ki­nai su­stab­dė UAB „Au­to group“ (Pet­ra­liš­kių km., Kel­mės r.) įmo­nės veik­lą. Šiuo me­tu vyk­do­mas įmo­nės re­mon­tas...

Kronika

2015 m. birželio 19 d.
Pirminiais duomenimis, 19-metis, vairuodamas automobilį „Fiat Bravia“, nesustojo prieš pėsčiųjų perėja ir kliudė per ją ėjusią 91 metų moterį.
Dėl politraumos nukentėjusioji gydoma Respublikinėje Šiaulių ligoninėje.
Birželio 13-osios rytą, apie keturias, per Kelmės rajone, Pabariukų kaimo turizmo sodyboje, vykusias vestuves vienas svečias sumušė kitą.
Tarsi būtų maža, chuliganas apspardė ir apgadino nukentėjusiajam priklausančio automobilio „Mitsubishi Outlander“ priekines kairės pusės dureles, išdaužė galinį langą.
Nukentėjęs vestuvininkas dėl...

Europinis projektas įskėlė kriminalą?

2015 m. birželio 18 d.
Pakruojyje bręsta dar vienas skandalas. Statybų bendrovė, už europines lėšas remontavusi bendruomenei patalpas, Savivaldybės paprašė sumokėti už papildomus darbus. Bendruomenės pirmininkas įrodinėja, jog su statybininkais atsiskaityta, o ant darbų akto jo parašas – klastotė.„Šiaulių kraštui“ susidomėjus lėšų naudojimo skaidrumu, konfliktuojančios pusės tapo nekalbios, o Savivaldybė ketina kreiptis į policiją.
Pakruojyje veikiančios statybų bendrovės „Vidarė“ direktorius ir bendrasavininkis Virginijus Remeikis kreipėsi į merą Saulių Gegiecką balandį, teigdamas, kad...

Rastas beveik du mėnesius ieškoto kuršėniškio kūnas

2015 m. birželio 18 d.
Antradienio vakarą Šiaulių rajone, Ringuvėnų kaimo miške, rastas vyro kūnas. Vakar patvirtinta, kad tai nuo balandžio 29 dienos ieškoto krepšininko Dovydo Rediko tėvas Vidmantas Redikas.Kūną kelios minutės po aštuonių vakaro rado žemuogiautoja. Moteris pranešė policijai.
Pareigūnams, apžiūrėjusiems įrantį kūną, iš karto kilo įtarimas, kad tai ilgai ieškotas kuršėniškis V. Redikas: vyro drabužiai, spėjamas amžius, ūgis visiškai atitiko nurodytąjį skelbiant paiešką. Tačiau iš veido atpažinti rastąjį jau buvo nebeįmanoma.
Apie spėjimus tą patį vakarą informuota V. Rediko šeima. Vakar...

Kronika

2015 m. birželio 18 d.
* Po 10 ryto Pakruojo rajone, Stačiūnų kaime, Malūno gatvėje, 45-erių vyras, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už tai, kad vairavo automobilį neblaivus (nustatytas girtumas – 1,95 promilės) pareigūnui siūlė 500 eurų kyšį.
* Apie 13 valandą Pakruojo rajone, Draudelių kaime, 27-erių vyras, bandydamas išsisukti nuo atsakomybės už tai, kad vairavo būdamas sunkaus – 2,86 promilės – girtumo policininkams siūlė 200 eurų kyšį.
Baudžiamasis kodeksas papirkėjams numato laisvės atėmimo iki ketverių metų bausmes.
Birželio 16 dieną, po 14 valandos, Šiauliuose...

Išrinktasis meras vėl liko be posto

2015 m. birželio 17 d.
Vakar Šiaulių apygardos teismas paskelbė trims mėnesiams nušalinantis Antaną Čepononį nuo Radviliškio rajono mero pareigų. Rajono vadovui koją kiša baudžiamoji byla, kurioje jis yra kaltinamasis.Vakar teismas toliau tęsė Radviliškio korupcijos bylos nagrinėjimą – gvildentas Šaukoto bažnyčios rekonstrukcijos epizodas.A. Čepononis nuo mero pareigų nušalintas patenkinus prokuroro prašymą.
Teismas pagrindiniu nušalinimo motyvu nurodė tai, kad nusikalstamos veikos, kuriomis kaltinamas A. Čepononis, yra tiesiogiai susijusios su mero darbu...

Pociūnėliškiams – įtarimai nužudymu

2015 m. birželio 17 d.
Va­kar įta­ria­mie­ji ap­klaus­ti Šve­di­jos teis­me. Tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, įta­ria­mie­ji kal­tę nei­gia. Ne­pai­sant to, tei­sė­sau­ga ti­ki­na, kad yra pa­kan­ka­mai įro­dy­mų dėl bū­tent jų įvyk­dy­to nu­si­kal­ti­mo.
Pro­ku­ro­rai pa­pra­šė N. Bi­le­vi­čių suim­ti.
17-me­tė din­go bir­že­lio 7-osios va­ka­rą. Ka­vi­nė, ku­rio­je ji tą­dien bai­gė dar­bą, yra ne­to­li na­mų, ku­riuo­se gy­ve­no sta­ty­bo­se Šve­di­jo­je dir­bę lie­tu­viai.
Mer­gi­nos kū­nas, su­tel­kus Šve­di­jos tei­sė­sau­gos ir sa­va­no­rių pa­jė­gas, ras­tas po...

Jauni nusikaltėliai išgirdo nuosprendį

2015 m. birželio 17 d.
Šiaulių apylinkės teismas penktadienį paskelbė nuosprendį senyvo amžiaus šiaulietį apiplėšusiems dviem nepilnamečiams ir aštuoniolikmečiui Rimgaudui Stroj.Už kitus nusikaltimus kalintys R. Stroj ir 17-metis K. M. nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis.
R. Stroj, subendrinus bausmę su bausme, skirta už ankstesnį nusikaltimą, kalės dvejus metus ir keturis mėnesius.
Nepilnamečiui K. M. bausmė taip pat subendrinta su baudžiamuoju įsakymu, paskelbtu šių metų kovo 30 dieną. Jam paskirta galutinė dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant dvejiems su puse...

Kronika

2015 m. birželio 17 d.
Dėl dokumento klastojimo policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Už tai numatyta baudžiamoji atsakomybė – areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Naktį į antradienį Šiauliuose, K. Korsako gatvėje, namuose, girtas (1,97 promilės) 25-erių vyras konflikto metu įkando į ranką girtai (1,43 promilės) motinai.
Nukentėjusioji dėl fizinio skausmo į gydymo įstaigas nesikreipė.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Birželio 15-osios vakarą Akmenės rajone, Tilžės kaime, į namus grįžęs 41 metų vyras pastebėjo, kad iš virtuvės pagrobtas akumuliatorinis suktuvas su dėže ir...

Eismo dalyviams apie saugumą kelyje

2015 m. birželio 17 d.
Specialistai su jaunaisiais policijos rėmėjais lankėsi dviratininkų pamėgtose miesto centro vietose, dviračių takuose, taip pat stebėjo, kaip pėstieji elgiasi prie reguliuojamų ir nereguliuojamų pėsčiųjų perėjų.
Dviratininkams primintos pagrindinės pareigos kelyje, akcentuotas saugos šalmo naudojimas.
Pėstieji perspėti, jog jiems draudžiama: eiti automagistrale ar greitkeliu, dviračių takais, skiriamąja juosta arba greta jos važiuojamosios dalies pakraščiu, išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą...

Telefoniniai sukčiai „dirbo“ Pakruojo rajone

2015 m. birželio 16 d.
Apie vidurdienį telefono skambučio sulaukė 67-erių Pakruojo rajono, Pakruojo kaimo gyventoja. Jai paskambino nepažįstamas vyriškis ir prisistatė Norvegijos policijos ambasados darbuotoju Lietuvoje. Vyras pranešė, kad moters dukra Norvegijoje sužalojo mažametę mergaitę, kurios gydymui būtini pinigai.
Į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui moteris perdavė 400 eurų.
Tą pačią dieną, apie 15 valandą, nuo sukčių nukentėjo ir Stačiūnų kaimo gyventoja. 74 metų moteriai paskambinęs sukčius prisistatė policijos pareigūnu ir pranešė, kad jos dukra sužalojo mažametę...

Kultūros vertybę vagys pavertė metalo laužu

2015 m. birželio 16 d.
Šiaulių apskrities policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai nustatė, kas pavogė nekilnojamosios kultūros vertybės – Šiaulių rajone esančios Antros Bubių dvaro sodybos lentpjūvės – įrangą.Policija dėl didelę mokslinę, istorinę bei kultūrinę reikšmę turinčios lentpjūvės įrangos vagystės ikiteisminį tyrimą pradėjo balandžio 28 dieną gavusi Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio pareiškimą.
Inventorizacijos metu buvo nustatyta, kad dingo senovinė lentpjūvės technologinė įranga, pagaminta Rygoje dar carinės Rusijos laikais.
Nuo gaterio buvo...

Automobilį taranavo girtas vairuotojas

2015 m. birželio 16 d.
Birželio 12-osios vakarą Telšių rajone, Rainių kaime, avariją patyrė automobiliu važiavę Šiaulių rajono gyventojai. Kaltininkas – visiškai girtas vairuotojas iš Telšių rajono. Iš viso per avariją aplamdyti keturi automobiliai, nukentėjo trys žmonės.Tuojau po eismo įvykio automobilį „Opel Zafira“ vairavusiam 46 metų Telšių rajono, Patumšalio kaimo gyventojui, nustatytas 2,36 promilės girtumas.
Nelaimė įvyko, kai minėtas vairuotojas atsitrenkė į priekyje sustojusį ir kairiosios pusės posūkį rodžiusį automobilį „Ford C-Max“, kurį vairavo blaivus 30-metis Šiaulių rajono...

Kronika

2015 m. birželio 16 d.
Neblaivią (1,47 promilės) 48 metų šiaulietę užpuolikas pargriovė ant žemės ir nuo rankos piršto numovė du auksinius žiedus, pagrobė rankinę bei mobiliojo ryšio telefoną.
Nukentėjusiajai medikų pagalbos neprireikė. Plėšiko padarytą žalą ji vertina 215 eurų.
* Birželio 15-osios naktį Joniškio rajone, Skakų kaimo poilsio zonoje, trys nepažįstami asmenys iš automobilio ištempė ir sumušė 18-metį.
Nukentėjusysis dėl veido sumušimo po apžiūros Joniškio ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
23 metų įtariamasis sulaikytas. Jam nustatytas sunkus – 3,33 promilės – girtumas.
*...

Užkietėjęs vagis sučiuptas sandėliuke

2015 m. birželio 13 d.
Šiaulių apylinkės teismas leido trims mėnesiams suimti dešimt kartų teistą Šiaulių laikino apgyvendinimo tarnybos (buvę Nakvynės namai) gyventoją 56 metų Stanislovą Kerą. Šįkart vyras įkliuvo apsivogęs sandėliuke.Šiaulietis, Birutės gatvės gyventojas, policijai papasakojo naktį į penktadienį, po antros valandos, netikėtai išgirdęs neįprastus garsus namo kieme.
Išėjus į lauką, neliko abejonės, kad kažkas brazda kiemo sandėliuke.
Pravėręs sandėliuko duris, šeimininkas pamatė čia besidarbuojantį vagį.
Ilgapirštis buvo uždarytas sandėliuke ir laikytas ten tol, kol atvyko...

Plėšikas kalės ketverius metus

2015 m. birželio 13 d.
Šiaulių apylinkės teismas užvakar paskelbė nuosprendį šešis kartus anksčiau teistam 31 metų Arnui Mėleniui. Plėšimą įvykdžiusiam, šiuo metu bausmę už kitus nusikaltimus atliekančiam vyrui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė.Paskirtą bausmę A. Mėlenis turės atlikti pataisos namuose. Abiem nukentėjusiesiems nuteistasis turės sumokėti 1600,55 euro turtinės žalos atlyginimą ir 5000 eurų – neturtinės žalos.
Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, A. Mėlenis buvo anksčiau teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Teisiamasis nusikaltimą padarė praėjus tik vienam...

Dienos populiariausi

„Robinzonus“ į žygį veda nuteistas pedagogas

2015 m. birželio 20 d.
lankomiausias

Aiškinsis seniūnės veiksmų teisėtumą

2015 m. birželio 20 d.
daugiausiai komentuotas