(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Rytų Europos perlas sutvisko baltumu

2015 m. birželio 20 d.
Po 2012 metais kilusio gaisro nuniokotas Rytų Europos perlu vadinamas Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis vėl tapo prieinamas plačiajai visuomenei.
Pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, sutvarkytas bažnyčios stogas ir fasadas. Liko tik atkurti freskas ir atlikti kitus antros eilės darbus. Jiems jau irgi gauta lėšų.
Sofija VIRGAINYTĖ„Balta lyg gulbė,“ – taip apie 400 metų jubiliejų pernai paminėjusią savo šventovę sako Tytuvėnų miesto tikintieji.Po 2012 metų gaisro savo šventovę apverkę, gaisro padarinius likvidavę, gesinant...

Potvynis Gruzijoje subūrė šiauliečius

2015 m. birželio 20 d.
Ketvirtadienio vakarą Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ susirinko muzikantai, menininkai, politikai, mokslininkai, miesto gyventojai, palaikyti, prisidėti pinigine ar moraline auka per potvynį nukentėjusiems Gruzijos gyventojams. „Baisiausia, kad žuvo žmonės. Buvau sukrėsta“, – prieš paramos koncertą sakė gruzinė dainininkė Šorena Džaniašvili.„Gyvenime dar nieko taip skubiai neorganizavau. Per dvi dienas surengtas paramos koncertas“, – prieš koncertą sakė šiaulietė Zita Vilutytė.
Holistinis judėjimo teatras „S“, kuriam vadovauja Z. Vilutytė ir...

Kūrėjai gar­si­na Šiau­lius, bet val­džiai tai – „as­me­ni­nis rei­ka­las“

2015 m. birželio 19 d.
Minske (Baltarusija), Šiuolaikinio meno centre, veikia šiauliečių fotomenininkų Reginos Šulskytės ir Aleksandro Ostašenkovo paroda „Fotografijos iš Šiaulių“. Parodos kuratorius Jurijus Vasiljevas atidaryme pabrėžė, kad „Lietuvos fotografijos žemėlapyje Šiauliai užima ypatingą vietą“. Naujiesiems miesto vadovams taip neatrodo – pagailėta transporto nuvežti menininkų darbus bent iki Vilniaus.
Menininkai dėkingi Lietuvos ambasadai Baltarusijoje ir jos atstovei ministrei patarėjai Irenai Ūsaitei už pagalbą transportuojant darbus. „Jei ne...

TRUMPAI

2015 m. birželio 19 d.
„Šiaulių krašto“ inf.

„Busturo“ kąsnis nukris naujai įstaigai

2015 m. birželio 18 d.
Šiaulių miesto savivaldybė kuria viešąją įstaigą – viešojo transporto koordinacijos centrą. Planuojama, kad jis kontroliuos pačios Savivaldybės UAB „Busturas“, perims dalį jos funkcijų ir ieškos naujų vežėjų – juos parinks konkurso būdu. Praėjusios kadencijos Taryba iššlavė „mikriukus“ iš miesto, dabartinė į bankrotą gali nustumti savo įmonę. Opozicijos atstovai tikina, kad „kažkam „Busturas“ reikalingas, kad jį parduotų“.simona.Pasak Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Martyno Šiurkaus, Viešojo transporto koordinacijos centras kontroliuos pačiai...

Kariai dovanojo įrangos, pasidalijo italų kultūra

2015 m. birželio 18 d.
Itališkos dainos, pica, medicinos įranga, higienos priemonės ir gera nuotaika – su tokiu dovanų glėbiu į Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namus atvyko NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos karinių oro pajėgų kariai. Kariai kūdikius globoja nuo misijos pradžios sausį.„Volare!“ ("skraidyti" – it.) – nuotaikingai populiaria italų daina koncertą pradėjo solistė Novella Di Nunzio ir gitaristas Claudio Mazzella iš Italijos kultūros centro Vilniuje. Jiems dainuojant Kūdikių namų kiemas prisipildė gardžių kvapų – kariai iš virtuvės atnešė pačių iškeptų mini picų...

Seimo kontrolieriui skundėsi šiauliečiai

2015 m. birželio 18 d.
Savaitės pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje lankęsis Seimo kontrolierius Raimondas Šukys sulaukė ne Šiaulių rajono, o miesto gyventojų skundų.Seimo kontrolierius sulaukė septynių šiauliečių vizito, skųstis pas jį šį kartą neatėjo rajono gyventojai, nors kaip tik jiems buvo rengtas šis susitikimas.
Į Seimo kontrolierių jau nebe pirmą kartą kreipėsi Medelyno gyventojai dėl paviršinio vandens, tvindančio gyventojų sklypus, nes yra nesutvarkyta infrastruktūra.
„Toks įspūdis susidaro, kad naujoji Šiaulių miesto savivaldybės valdžia nesiruošia tęsti buvusios valdžios įsipareigojimų...

Švietimo komitetas išsirinko pirmininką

2015 m. birželio 18 d.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė in­for­ma­vo, kad ko­mi­te­to po­sė­dy­je iš de­šim­ties na­rių da­ly­va­vo aš­tuo­ni. A. Ku­li­kaus­ko kan­di­da­tū­ra ga­vo ke­tu­ris bal­sus, du na­riai su­si­lai­kė, du ne­bal­sa­vo. Le­mia­mas bu­vo lai­ki­no­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Vla­do Ar­tū­ro Bal­sio bal­sas už.
Koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mai dėl šio ko­mi­te­to struk­tū­ros stri­go nuo pat koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo pra­džios. Pir­mi­nin­kas pa­skir­tas po dvie­jų ne­sėk­min­gų ban­dy­mų. Pir­mą...

Verslininkui suteiktas Šiaulių universiteto garbės nario vardas

2015 m. birželio 17 d.
P. Ba­ro­nas – UAB „Sal­da“ va­do­vas ir įkū­rė­jas, ŠU par­tne­ris ir rė­mė­jas, nuo­lat da­ly­vau­jan­tis stu­di­jų pro­gra­mų ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pro­ce­se ren­giant spe­cia­lis­tus. Gar­bės na­rio var­das jam su­teik­tas už ak­ty­vų ir nuo­sek­lų bend­ra­dar­bia­vi­mą.
P. Ba­ro­nas yra šeš­ta­sis ŠU gar­bės na­rys. Per­nai šis var­das su­teik­tas JAV lie­tu­vių išei­vi­jos vei­kė­jui, gam­tos moks­lų (geog­ra­fi­jos) dak­ta­rui Ge­di­mi­nui To­mui Mu­raus­kui. Gar­bės na­riais taip pat yra iš­rink­ti: Ing­ri­da Gert­rū­da Bub­lys, Lie­tu­vos...

Tytuvėnų vasaros festivalis vilios ne tik muzika, bet ir eilėmis

2015 m. birželio 17 d.
Birželio 21 dieną, sekmadienį, prasidės dvyliktasis Tytuvėnų vasaros festivalis. Apie festivalio programą, kriterijus renkantis kūrinius ir atlikėjus pasakojo festivalio meno vadovas, dirigentas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Robertas Šervenikas.
Festivalio renginiai vyks Tytuvėnų bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje, Kelmės, Baisogalos ir Kurtuvėnų dvarų sodybose, Kelmės bažnyčioje.
Kamerinės muzikos gerbėjų laukia dvi vokalinės muzikos programos Baisogalos dvare. Kurtuvėnų dvaro sodyboje vasaros išdaigų nestigs...

Generolas kalbėjo apie grėsmes ir saugumą

2015 m. birželio 17 d.
„Rusijai didinant karinę galią ir rengiant didelio masto karines pratybas prie Lietuvos sienos, jaučiame padidėjusią riziką“, – sakė ministras J. Olekas.
Ministras užtikrino generolą, kad Lietuva yra pasiruošusi suteikti visą reikalingą priimančios šalies paramą, taip pat visą reikiamą infrastruktūrą sąjungininkų karinės technikos dislokavimui.
„Mes tiksliai negalime nuspėti, kokie yra tolesni Rusijos siekiai, tačiau analizuojame jos veiksmus, įgyvendiname atgrasymo ir adaptacijos priemones. Stiprėjančios Rusijos keliamos grėsmės yra ne...

Tremtiniai pasigedo jaunimo dėmesio

2015 m. birželio 16 d.
Sekmadienį Šiauliuose paminėta Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, pagerbtos masinių trėmimų aukos.
Skvere prie Savivaldybės „Aušros“ muziejus pristatė kilnojamąją Memorialinio muziejaus „Permė-36“ ir Genocido aukų muziejaus parodą „GULAG'AS. Vieno lagerio istorija“.
Paroda lankytojus supažindino su 1946–1987 metais Permės srities Čiusovojaus rajono Kučino kaime veikusio sovietinio lagerio istorija. Griežčiausiai Sovietų Sąjungos teritorijoje saugomame ypatingo režimo lageryje „Permė-36“ buvo kalinami įvairiausių tautybių...

Prisiminimais dalijosi prie "Ilgesio pievos"

2015 m. birželio 16 d.
Prisiminimais dalijosi prie "Ilgesio pievos"Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Okupacijos ir genocido dieną lankytojus pasitiko su duona. Atminimo valandoje prie parodos „Ilgesio pieva“ tremtiniai, jų palikuonys dalijosi prisiminimais.Minėjimo simboliu pasirinkta duona, o pagrindiniu motyvu – tytuvėniškio Vlado Kalvaičio „Odė duonai“ iš jo knygos „Sustiprinto režimo barakas“. Šią idėją Lietuvos bibliotekose inicijavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Bibliotekos fojė greta stilizuotų aguonų, rugiagėlių...

Profesorius B. Prėskienis švenčia 85-metį

2015 m. birželio 16 d.
Šiaulių miesto garbės pilietis, žymus literatūrologas, profesorius Bronius Prėskienis 85-mečio proga vakar skaitė jubiliejinę paskaitą Šiaulių universitete ir buvo pasveikintas kolegų.
ŠU Humanitarinio fakulteto Mecenatų auditorijoje jubiliato su gėlėmis laukė fakulteto bendruomenės nariai, kolegos. Tarp jų – miesto garbės piliečiai profesoriai Juozas Gudavičius, Kazimieras Župerka.
Profesoriui humanitarinių mokslų dr. B. Prėskieniui pagerbti buvo skirti „Teksto skaitymai“. Jis pakviestas skaityti paskaitą apie Juozapą Miliauską-Miglovarą.
Apie šį...

Paplūdimiuose trūksta tik poilsiautojų

2015 m. birželio 13 d.
Tik priekabūs zirzliai galėtų priekaištauti Šiauliams, kad nėra kur pasimėgauti poilsiu. Šiauliuose yra keturios maudyklos, dvi iš jų įteisintos, kitos – ne, bet visose pasiruošta: surikiuoti šiukšlių konteineriai, surinktos šiukšlės, nušienauta žolė, kai kur suformuoti smėlio paplūdimiai.Šiauliečių Prūdelio tvenkinys – vos keli šimtai metrų nuo centro, šalia – Talkšos ežeras. Prie Rėkyvos ežero įrengti du paplūdimiai.
Dieną sukame prie Prūdelio. Tvieskia saulė, tačiau šiaurinis vėjas verčia abejoti, ar verta maudytis. Žolėje guli vienas kitas saulės vonių mėgėjas.
Prie paplūdimio lenta...

Šiauliuose – Seimo kontrolierius

2015 m. birželio 13 d.
Praėjusiais metais Seimo kontrolierius gavo 6, o šiais metais 3 piliečių skundus dėl galimai pažeistų žmogaus teisių. Šiaulių rajono gyventojai Seimo kontrolieriui skundėsi: socialinės paramos šeimoms ir vaikams organizavimo, vienkartinių socialinių pašalpų skyrimo problemomis. Gyventojai skundėsi ir netinkamu prašymų išnagrinėjimu, netinkamu teisės akto taikymu.
Lankydamasis Šiauliuose, Seimo kontrolierius R. Šukys taip pat priims iš anksto užsiregistravusius gyventojus.
Seimo kontrolierių įstaigoje pernai iš viso buvo gauti 2849 fizinių ir juridinių...

Plastiko įmonės susibūrė į klasterį

2015 m. birželio 12 d.
Šiauliuose vakar įkurtas Lietuvos plastiko klasteris. Jis suvienijo dvylika verslo ir mokslų įstaigų. Kartu įmonės sieks ES struktūrinių fondų paramos, ieškos užsienio klientų, plėsis ir kurs naujas darbo vietas. Mokslo įstaigos ruoš plastiko gamybos sektoriui skirtus specialistus ir atliks tyrimus.simona.Po pusantrų metų derybų jungtinės klasterio veiklos sutartį pasirašė Šiaulių pramonininkų asociacija, aštuonios Šiaulių, Panevėžio, Kretingos, Klaipėdos rajono įmonės, gaminančios plastiko produktus. Prisijungė ir mokslo įstaigos: Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių profesinio rengimo centras...

Tytuvėnuose stovės paminklas Sofijai Romerienei

2015 m. birželio 12 d.
Šiemet, praėjus 130 metų nuo dailininkės Sofijos Romerienės gimimo, Tytuvėnuose (Kelmės rajonas) turėtų iškilti paminklas šiai iškiliai asmenybei ir kūrėjai.Komisija iš septynių pateiktų išrinko šiauliečio skulptoriaus idėją.
Paminklą dailininkei Sofijai Romerienei, kuris rudenį turėtų būti pastatytas Tytuvėnuose, komisija rinko iš septynių pateiktų darbų idėjų.
Pirmoji vieta pripažinta šiauliečio skulptoriaus Gintauto Lukošaičio, komisijos pirmininko, menotyrininko, profesoriaus Vytenio Rimkaus teigimu, patyrusio, dirbančio kūrėjo Sofijos Romerienės paminklo idėjai.
„Tikiu...

Bitynuose įsibėgėjo darbymetis

2015 m. birželio 12 d.
Bitynuose įsibėgėjo darbymetis: dūzgia gerų orų pralinksmintos bitelės, pirmuosius korius iš avilių traukia bitininkai. Prie Šiaulių bitininkų draugijos vadovo Remigijaus Šemeklio namų apgyvendintos tik keletas bičių šeimų, žymiai daugiau jų – kaimo laukuose ir pamiškėse. Iš čia į miestą keliauja medus, žiedadulkės ir kitos dūzgiančių darbštuolių suneštos gėrybės.
Prie vieno iš nuosavų namų Kuršėnuose, Pavenčių mikrorajono pakraštyje, stovi avilys. Aiškėja, kad jis – butaforinis, žymintis sodybą, kurioje gyvena bitininkas. Kad kiti bičiuliai jį neabejodami rastų tarp daugelio gatvės sodybų.
Kieme –...

Sto­ja­mie­ji eg­za­mi­nai ir mo­ty­va­ci­jos ver­ti­ni­mas – nuo bir­že­lio 19-os

2015 m. birželio 12 d.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija ir motyvacijos vertinimas vyks nuo birželio 19 d. iki liepos 8 d.
Anot LAMA BPO punkto Šiaulių universitete vadovės Linos Bivainienės, 793 stojantieji pasirinko studijuoti švietimo ir ugdymo krypčių studijų programas. Tiek pat pageidauja, kad būtų įvertinta jų motyvacija, t. y. tinkamumas dirbti pedagogo darbą.
Pasirinkusieji menų srities studijas (per dešimt dienų tokių buvo 1 108) užsiregistravo laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų. Ir motyvacijos vertinimas, ir stojamasis menų srities egzaminas yra...

Dienos populiariausi

„Robinzonus“ į žygį veda nuteistas pedagogas

2015 m. birželio 20 d.
lankomiausias

Aiškinsis seniūnės veiksmų teisėtumą

2015 m. birželio 20 d.
daugiausiai komentuotas