(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Liepsnose žuvo žmogus

2017 m. rugsėjo 14 d.
Edita KARKLELIENĖ

Tre­čia­die­nio nak­tį Ak­me­nės so­dų bend­ri­jo­je „Da­bi­ki­nė“ ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė šei­mi­nin­ko gy­vy­bę.

edita@skrastas.lt

Ug­nia­ge­siai pra­ne­ši­mą apie so­dų bend­ri­jos Tul­pių gat­vė­je de­gan­tį na­mą ga­vo prieš ant­rą va­lan­dą nak­ties. Gy­ven­to­jus iš mie­go pri­ža­di­no nuo karš­čio sprag­sin­tis na­mo sto­gas.

At­vy­kus ug­nia­ge­siams, pro gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gus jau ver­žė­si lieps­na, de­gė sto­gas, lieps­nos jau šei­mi­nin­ka­vo ir kam­ba­riuo­se, į vi­dų bu­vo su­kri­tu­si me­di­nė na­mo per­dan­ga.

Ge­sin­da­mi gais­rą ir pa­te­kę į vi­dų ug­nia­ge­siai vie­noje iš pa­tal­pų, lo­vo­je, po su­kri­tu­sia me­di­ne per­dan­ga ra­do vy­riš­kio, ma­no­ma, na­mo šei­mi­nin­ko, kū­ną.

Gais­ro me­tu iš­de­gė na­mo vi­dus ir ja­me bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai. Su­de­gė di­des­nė da­lis me­di­nių sto­go konst­ruk­ci­jų.

Ko­kia šio tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sio gais­ro prie­žas­tis, aiš­ki­na­si gais­rų ty­rė­jai.

Pir­mi­nė­mis iš­va­do­mis, ug­nis grei­čiau­siai įsi­plies­kė dėl neat­sar­gaus el­ge­sio su ja. Ga­li bū­ti, kad gais­ras ki­lo nuo de­gi­na­mos žva­kės – na­me elekt­ra bu­vo at­jung­ta.

Neat­me­ta­ma ir tai, kad na­mo šei­mi­nin­kas rū­kė lo­vo­je ir už­snū­do.

Kai­my­nų tei­gi­mu, žu­vęs kai­my­nas ne­veng­da­vo nei ci­ga­re­tės, nei stik­liu­ko.

Ak­me­nės PGT nuo­tr.

Po gais­ro iš gy­ve­na­mo­jo na­mo li­ko tik mū­ri­nės sie­nos.

Ug­nis ne tik vi­siš­kai su­nio­ko­jo na­mo vi­dų, bet ir pa­si­glem­žė šei­mi­nin­ko gy­vy­bę.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas