(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugsėjo 13 d.

Ki­niš­ka men­kė

Mo­te­rų ir vy­rų kik­bok­so tre­ne­rio Do­na­to PET­KAUS aist­ra – ska­nus mais­tas. Spor­ti­nin­kas ir pa­ts ruo­šia­si var­žy­boms, tad mais­to te­ma jam skau­di. Ta­čiau ne var­žy­bų se­zo­no me­tu Do­na­tas mė­gau­ja­si gar­džiais val­giais. Sa­vo fir­mi­niu pa­tie­ka­lu da­li­ja­si ir su mū­sų skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 500 g men­kės fi­lė, žu­vies prie­sko­nių, stik­li­nės krak­mo­lo, 3 kiau­ši­nių bal­ty­mų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 1 šaukš­to me­daus, 3 šaukš­tų so­jų, 1,5 stik­li­nės gra­na­tų sul­čių, šiek tiek cit­ri­nos sul­čių.

Žu­vį su­pjaus­ty­ti ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais, pabarstyti ­pries­ko­niais. Kiau­ši­nių bal­ty­mus iš­plak­ti. Pa­mir­ky­ti žu­vį į bal­ty­mą, pa­vo­lio­ti krak­mo­le ir dė­ti į alie­jų įkai­tin­toje kep­tu­vėje.

Kol ke­pa, į ne­di­de­lį puo­dą įpil­ti gra­na­tų sul­tis ir lauk­ti, kol už­virs. Tuo­met dė­ti smul­kiai su­pjaus­ty­tą čes­na­ką, iš­spaus­ti šiek tiek cit­ri­nos sul­čių, įpil­ti so­jų ir įdė­ti me­daus. Vis­ką ge­rai su­mai­šy­ti, įdė­ti šiek tiek krak­mo­lo, kad su­tirš­tė­tų. Kai žu­vis iš­ke­pa, ant jos su­pil­ti pa­da­žą.

Do­na­tas re­ko­men­duo­ja val­gy­ti su ry­žiais ar­ba jū­ros ko­pūs­tais.

Ska­naus!

As­me­ni­nė nuo­tr.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas