(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Savivaldybės paslaugoms gerinti – 120 tūkstančių eurų

2017 m. rugsėjo 7 d.

Pas­lau­gų ir as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bei ge­ri­nti Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bus iš­leis­ta 120 tūks­tan­čių eu­rų.

Pa­gal Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus pa­reng­tą pro­jek­tą nu­ma­to­ma įdieg­ti nau­ją va­dy­bos me­to­dų sis­te­mą, ku­ri stan­dar­ti­zuo­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se pa­slau­gų tei­ki­mo pro­ce­sus ir pa­ge­rin­tų pa­slau­gų tei­ki­mo ir as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę.

Bus per­žiū­ri­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų at­lie­ka­ma veik­la, iden­ti­fi­kuo­ja­mi ver­tės ne­ku­rian­tys pro­ce­sai, veik­los dub­lia­vi­mai. Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai da­ly­vaus mo­ky­muo­se, ša­lins ne­rei­ka­lin­go dar­bo pro­ce­so veik­las.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

tikrai nekonkrečiai parašyta, 2017-09-13 23:01
kur ką gerins? kitur net atvirkščiai, reikėtų darbuotojų daugiau kad kokybiškai aptarnauti žmonės būtų. o čia jau su kažkokia išankstine mintim, kad mažint kažkur reikėtų darbuotojų, kad kažkokie atleidimai.

Gabi., 2017-09-13 14:11
Labai klaidinantis straipsnis. Tai ES lėšos, ne savivaldybes, kiek skaičiau. Reikes prisidėti truputi, bet ne 120000€. o jei pagal ES projektus lėšos numatytos tokioms veikloms, kitoms veikloms naudoti nebus galima.

Vitinis, 2017-09-11 11:23
120 000 eurų veiklos tobulinimui...- optimizuojuojant procesą perskaičiuoti, kiek valdininkų buvo prieš 15 metų (tarkim), išvesti jų anuometinė santykė, paskaičiuoti jį šiai dienai ir tuos [pinigus panaudoti išeitinėms...- tai būtų logiškiausia. bet bus kitaip- saviems seminarai, išvykos ale tobulintis i kitus rajonus ( o gal net ir i uzsieni), kokios nors uzeigos nuoma...

baba, 2017-09-08 11:22
kuo toliau, tuo daugiau yra vertės nekuriančių procesų ne tik savivaldybėje, bet ir visoje biurokratinėje sistemoje.. Kalnai popierių auga, darbuotojai galvų nepakelia, žmonės nepatenkinti...

Neaišku, 2017-09-08 10:36
Tikimės iš savivaldybės detalesnio ir aiškesnio paaiškinimo kokių konkrečių paslaugų gerinimo mums laukti. Parašymas ''Įden­ti­fi­kuo­ja­mi ver­tės ne­ku­rian­tys pro­ce­sai, veik­los dub­lia­vi­mai. Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai da­ly­vaus mo­ky­muo­se, ša­lins ne­rei­ka­lin­go dar­bo pro­ce­so veik­las.'' atrodo kaip eilinis pinigų plovimas.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas