(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Futbolo rungtynių pinigai – neįgaliems vaikams

2017 m. rugsėjo 2 d.

Du mė­ne­sius Nau­jo­sios Ak­me­nės sta­dio­ne tru­ko tarp­tau­ti­nės fut­bo­lo var­žy­bos „Va­sa­ros ly­ga 2017“.

Aš­tuo­nios ko­man­dos iš Ak­me­nės, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos, Da­bi­ki­nė­lės ir Au­cės (Lat­vi­ja) kiek­vie­na tar­pu­sa­vy­je su­si­ti­ko po du kar­tus. Tad va­sa­ros ly­go­je įvy­ko dau­giau kaip 100 rung­ty­nių.

Pa­sak var­žy­bas or­ga­ni­za­vu­sio ra­jo­no Spor­to cent­ro di­rek­to­riaus Man­to Ma­čiaus, draus­ta re­gist­ruo­ti ša­lies fut­bo­lo ly­go­se rung­ty­niau­jan­čius spor­ti­nin­kus, kad dau­giau fut­bo­lo mė­gė­jų ga­lė­tų pa­žais­ti.

Nu­ga­lė­jo „SA­VI“ ko­man­da iš Nau­jo­sios Ak­me­nės. Ki­ta šio mies­to ko­man­da „Ce­men­ti­nin­kas“ lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą. Pir­me­ny­bių fa­vo­ri­tė „AVA“ ko­man­da li­ko tre­čia.

Kiek­vie­na ko­man­da iš­rin­ko po ge­riau­sią žai­dė­ją – tai Ne­ri­jus Ga­ruc­kas (KASP 9 kuo­pa), Gin­tau­tas Stan­kus ("Ce­men­ti­nin­kas"), Re­das Ju­re­vi­čius ("SA­VI"), Eval­das Ra­dio­no­vas ("AVA"), Zig­munds Bar­vids ("Ru­ba-Au­ce“ iš Lat­vi­jos), El­vi­nas Ska­bei­kis ("Ex­tem­pas"), Man­tas Pet­ro­šius ("Ven­ta") Lo­re­nas Bal­čiū­nas ("Po­li­ci­ja").

„Va­sa­ros ly­gos“ pa­baig­tu­vių šven­tė bai­gė­si pa­ra­mos rung­ty­nė­mis tarp į dvi da­lis pa­si­skirs­čiu­sių žai­dė­jų iš vi­sų da­ly­va­vu­sių ko­man­dų. Siek­ta iš­pil­dy­ti Da­bi­ki­nės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­nių su in­te­lek­to ir ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mais sva­jo­nę gy­vai iš­vys­ti ša­lies krep­ši­nio ar fut­bo­lo aukš­čiau­sio ly­gio ko­man­dų rung­ty­nes.

Sta­dio­ne į fut­bo­li­nin­kus krei­pu­sis mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Da­lia Ba­kai­tie­nė sa­kė, kad ren­gi­nys pa­de­monst­ra­vo vi­sų bend­ruo­me­niš­ku­mą ir ge­bė­ji­mą priim­ti ap­lin­ki­nius su trū­ku­mais bei iš­ties­ti jiems pa­gal­bos ran­ką.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Ge­riau­siu Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­reng­tų pa­ra­mos fut­bo­lo rung­ty­nių žai­dė­ju pri­pa­žin­tas Re­das Ju­re­vi­čius (de­ši­nė­je), ku­ris iš­rink­tas ir ge­riau­siu „Va­sa­ros ly­gos“ nu­ga­lė­to­ja ta­pu­sio­je „SA­VI“ ko­man­do­je.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

to expertui, 2017-09-19 05:37
jei esi expėrtas, tai įvardink savo geriausia:)

Expertas, 2017-09-18 19:34
Geriausias zaidejas....;)))
Akli tie kas rinko,kaip iprasta savi savus apsidovanojo ir tiek.
Kluonai

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas