(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugsėjo 1 d.

Ag­re­sy­vūs ne­pil­na­me­čiai

Rugp­jū­čio 27 die­ną 17.25 va­lan­dą But­niū­nų kai­me, na­muo­se, ne­pil­na­me­tis (gim. 1999 m.) su­mu­šė mo­ti­ną (gim. 1963 m.). Nu­ken­tė­ju­sio­ji į me­di­kus ne­si­krei­pė. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Rugp­jū­čio 30 die­ną 16.00 val. Lin­ku­vo­je, ne­pil­na­me­tis (gim. 2000 m.) su­mu­šė pa­žįs­ta­mą ma­ža­me­tį (gim. 2004 m.). Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl no­sies kau­lo lū­ži­mo, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo, vei­do su­mu­ši­mo gy­do­mas li­go­ni­nė­je.

Vai­ra­vo ne­blai­vus

Rugp­jū­čio 27 die­nos nak­tį, 2.35 va­lan­dą Pak­ruo­jy­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je ne­blai­vus (1,96 pro­m.) vy­ras (gim. 1993 m.) vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį BMW 730. Au­to­mo­bi­lis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę. Vai­ruo­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Su­lai­ky­tas ne­blai­vus ne­pil­na­me­tis

Po de­šim­ties mi­nu­čių , to­je pa­čio­je gat­vė­je pa­rei­gū­nai pas ne­blai­vų (0,68 pro­m.) ne­pil­na­me­tį (gim. 2000 m.) ra­do pa­ke­tė­lį su pil­kos spal­vos tab­le­te, įta­ria­ma nar­ko­ti­ne me­džia­ga. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Pa­vo­gė tris bu­te­lius alaus

Rugp­jū­čio 25 die­ną 16.31 va­lan­dą Lin­ku­vo­je, Var­po gat­vė­je iš mais­to pre­kių par­duo­tu­vės šal­dik­lio vy­ras (gim. 1989 m.) pa­vo­gė 3 alaus bu­te­lius. Tur­ti­nė ža­la 5,15 eu­rai. Įta­ria­ma­sis ieš­ko­mas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas