(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Pi­ni­gus iš­vi­lio­jo „Re­git­ros“ "dar­buo­to­jas"

2017 m. rugsėjo 12 d.

Ak­me­nės ra­jo­no 29 me­tų gy­ven­to­ja, so­cia­li­nia­me tink­le bend­rau­da­ma su VĮ „Re­git­ra“ dar­buo­to­ju pri­si­sta­čiu­siu as­me­niu, į jo nu­ro­dy­tą ban­ko są­skai­tą per­ve­dė 800 eu­rų, kad šis pa­dė­tų jai įgy­ti B ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

Ven­to­je gy­ve­nan­čios mo­ters ir ta­ria­mo „Re­git­ros“ dar­buo­to­jo pa­žin­tis už­si­mez­gė feis­bu­ke. Mo­te­ris paat­vi­ra­vo, jog ke­ti­na tap­ti vai­ruo­to­ja, įgy­ti B ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

Ta­da ta­ria­mas „Re­git­ros“ dar­buo­to­jas už­si­mi­nė ga­lin­tis pa­dė­ti jai įgy­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą už tam tik­rą at­ly­gį.

Vy­ras nu­ro­dė są­skai­tą, į ku­rią tu­rė­tų bū­ti per­ves­ti pi­ni­gai ir už pa­slau­gą pa­pra­šė 800 eu­rų.

Mo­te­ris ne­dve­jo­da­ma rugp­jū­čio 30 die­ną pra­šo­mą su­mą per­ve­dė.

Ga­vęs pi­ni­gus, „spe­cia­lis­tas“ tie­siog iš­ga­ra­vo.

ik ta­da ven­tiš­kei šo­vė min­tis, kad nau­ja­sis pa­žįs­ta­mas joks ne „Re­git­ros“ dar­buo­to­jas, o yra pa­pras­čiau­sias su­kčius.

Ji krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo. Įta­ria­ma­sis kol kas ne­nus­ta­ty­tas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Klausimas, 2017-09-12 09:00
Kuri reikia bausti?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas