(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Senjorai dalyvavo Jūros šventėje

2017 m. rugpjūčio 5 d.

Į Jū­ros šven­tę Klai­pė­do­je, tra­di­ciš­kai vy­ko ir Kel­mės sen­jo­rų klu­bas „Ar­ti­mi“.

Jū­ros šven­tė­je da­ly­va­vo sve­čių iš įvai­rių ša­lių: Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Če­ki­jos, daug Lie­tu­vos me­no ko­lek­ty­vų.

Šie­met da­ly­vau­ti Šo­kių die­nos pro­gra­mo­je Klai­pė­dos tarp­tau­ti­nių šo­kių an­samb­lio “ Zun­da “ va­do­vė Ire­na To­liu­šie­nė pa­kvie­tė sen­jo­rų ka­pe­lą „Ar­ti­mi“, va­do­vau­ja­mą G. Ru­ko. Iš­vy­ką or­ga­ni­za­vo sen­jo­rų klu­bo va­do­vas J. Sta­bin­gis.

Įvai­rio­se Klai­pė­dos vie­to­se skam­bė­jo dai­nos, su­ko­si po­ros, gro­jo mu­zi­ka. Kel­miš­kų ka­pe­los kon­cer­tas bu­vo su­tik­tas la­bai ma­lo­niai, žiū­ro­vai plo­jo, šo­ko, dai­na­vo kar­tu. O šven­tės or­ga­ni­za­to­riai įtei­kė pa­dė­ką.

Vi­si šo­kė­jai bend­ru šo­kiu pa­ger­bė Lie­tu­vą, ir skam­bant dai­nai „Že­mėj Lie­tu­vos ąžuo­lai ža­liuos“.

Zi­na ŠIUM­BE­RE­VI­ČIE­NĖ

Kel­mės ra­jo­no sen­jo­rų bend­ruo­me­nės „Ar­ti­mi“ na­rė.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas