(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Šaukėnuose vėl surengtas krepšinio turnyras

2017 m. rugpjūčio 5 d.

Pa­mėg­to­je vie­to­je, prie tven­ki­nio, šau­kė­niš­kių va­di­na­ma ,,Jū­ra“, praė­ju­sį šeš­ta­die­nį su­reng­tas gat­vės krep­ši­nio 3x3 sen­jo­rų tur­ny­ras. Krep­ši­nio mė­gė­jai rin­ko­si jau tre­čią kar­tą.

Bu­vo kvies­tos 8 ko­man­dos, bet ne vi­sos at­vy­ko. Var­žė­si 6 ko­man­dos. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Viekš­nių SK ,,Viekš­niai“ (D.Triau­šys, S. Le­ri­nas, L. Ma­čer­nius). Be­je, iš pra­džių ko­man­dai ne­si­se­kė – vie­nas žai­dė­jas pa­ty­rė trau­mą, te­ko opa­sis­ko­lin­ti žai­dė­ją. Pas­ko­lin­tas Už­ven­čio se­niū­nas L. Ma­čer­nius.

Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Šau­kė­nų ,,Bi­zo­nai – I“, tre­čią­ją – ,,AR­KE­SA“ (Kel­mė), ket­vir­tą­ją – ,,Au­to­mė­sa“ (Kel­mė), penk­tą­ją – ,,BU­DIN­VEST“(Norvegija}, šeš­tą­ją – ,,Bi­zo­nai – II“ (Šau­kė­nai). Ko­man­doms pri­zi­nin­kėms bu­vo įtei­kos tau­rės, da­ly­viams – me­da­liai.

Per per­trau­kė­les vy­ko kon­kur­sai. Bau­dų me­ti­mo kon­kur­są lai­mė­jo Li­nas Mil­kin­tas (,,Bi­zo­nai-I”), tri­taš­kių – Ed­ga­ras Juš­kys (,,Bi­zo­nai II“).

Var­žy­boms tei­sė­ja­vo Gied­rius Ged­vy­gas ir Ri­čar­das Kan­čiaus­kas ( Kel­mė ), Vai­do­tas Mon­ke­vi­čius (Vid­so­dis).

Šven­tė ne­bū­tų įvy­ku­si be krep­ši­nio en­tu­zias­tų ir rė­mė­jų: Kas­ty­čio Juš­kio, Šau­kė­nų se­niū­no Al­gi­man­to Šu­kio ir Žyd­rū­no Šar­laus­ko.

Ro­mas BA­CE­VI­ČIUS

Var­žy­bų tei­sė­jas

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Reng­ti ve­te­ra­nų krep­ši­nio tur­ny­rus Šau­kė­nuo­se jau ta­po tra­di­ci­ja.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas