(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Vasarėlės margos gėlės

2017 m. rugpjūčio 5 d.

Už­ven­čio mies­te­lio bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta Eu­ri­kos Drun­gi­lie­nės de­ku­pa­žo ant dro­bės dar­bų pa­ro­da „Va­sa­rė­lės mar­gos gė­lės“ , skir­ta ar­tė­jan­čiai ka­ta­li­kų šven­tei – Žo­li­nei, ža­lu­mos su­ve­šė­ji­mo apo­gė­jaus ir der­liaus bran­dos šven­tei.

Pa­ro­do­je dau­gu­ma eks­po­nuo­ja­mų dar­bų su­kur­ti 2013 me­tais, ir tik, ke­li pa­veiks­lai šiais me­tais, o jų esa­ma 17. Iki šiol de­ku­pa­žo dar­bai nie­kur ne­bu­vo pri­sta­ty­ti. Kaip pa­ti au­to­rė sa­ko, sa­vo dar­bus da­ran­ti ma­žai au­di­to­ri­jai tik sau ar sa­vo ar­ti­mie­siems.

Pir­miau­siai pa­ro­da bu­vo pri­sta­ty­ta bib­lio­te­kos ma­žie­siems skai­ty­to­jams – Už­ven­čio Mal­tie­čių die­nos cent­ro moks­lei­viams, ku­rie bu­vo su­pa­žin­din­ti su de­ku­pa­žo tech­ni­ka ir jos re­zul­ta­tais.

Bib­lio­te­ki­nin­kė Re­gi­na Kar­pie­nė sa­ko , kad Eu­ri­kos Drun­gi­lie­nės dar­bai pul­suo­ja švie­sa, ge­ra nuo­tai­ka ir gy­vy­bin­gu­mu ne­sut­rik­dy­da­mi jos ra­my­bės bū­se­nos, ku­rio­se už­ko­duo­ta spal­vin­ga va­sa­ra.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Už­ven­čio bib­lio­te­kos nuo­tr.

Drau­ge su bib­lio­te­kos skai­ty­to­jais Eu­ri­ka Drun­gi­lie­nė pri­sta­tė sa­vo de­ku­pa­žo dar­bus.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas