(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Parapijiečiai kleboną į kitą parapiją išlydėjo su dovanomis ir ašaromis

2017 m. rugpjūčio 3 d.

Sek­ma­die­nį Ža­rė­nų šven­to Mi­ka­lo­jaus baž­ny­čio­je pa­sku­ti­nes šven­tas mi­šias šio­je pa­ra­pi­jo­je au­ko­jo kle­bo­nas Jor­da­nas Ur­bo­nas.

Tre­jus me­tus ga­ny­to­jiš­ką dar­bą Ža­rė­nuo­se ir Ša­ky­no­je dir­bęs kle­bo­nas per­si­ke­lia į Šiau­lius, Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo pa­ra­pi­ją dirb­ti vi­ka­ru al­ta­ris­ta.

Ža­rė­nie­čiai bu­vu­sį sa­vo kle­bo­ną iš­ly­dė­jo su gė­lė­mis, do­va­no­mis ir aša­ro­mis, lin­kė­jo daug svei­ka­tos, Die­vo pa­lai­mos, stip­ry­bės. Su­si­rin­ku­siuo­sius su­grau­di­no Jor­da­no Ur­bo­no pa­dek­la­muo­tas jo pa­ties su­kur­tas ei­lė­raš­tis.

Ža­rė­nų ir Ša­ky­nos pa­ra­pi­jas da­bar ap­tar­nau­ja kle­bo­nas Sta­nis­lo­vas Žu­kaus­kis, anks­čiau kle­bo­na­vęs Ba­zi­lio­nių, Aukš­tel­kės, Šiau­lių Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo pa­ra­pi­jo­se.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Ku­ni­gas Jor­da­nas Ur­bo­nas Ža­rė­nų-Lat­ve­lių ir Ša­ky­nos pa­ra­pi­jo­se kle­bo­na­vo tre­jus me­tus.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Autoriui (-ei), 2017-08-03 20:09
Rašoma ne "šventos mišios", o "šventos Mišios".

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas