(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Sūris iš Joniškio pateko į Lietuvos rekordų knygą

2017 m. rugpjūčio 3 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Jo­niš­kio ra­jo­no ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jos Ste­fos Strak­šie­nės praė­ju­siais me­tais pa­ga­min­tas di­džiu­lis varš­kės sū­ris pa­te­ko į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą.

Apie tai pra­ne­ši­mo iš Lie­tu­vos re­kor­dus fik­suo­jan­čios agen­tū­ros „Fac­tum“ va­do­vo Vy­tau­to Na­vai­čio su­lau­kė Po­šu­pių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, Sū­rių šven­tės Jo­niš­kio ra­jo­ne or­ga­ni­za­to­rė Si­gi­ta Sa­moi­lo­va. Re­kor­dų agen­tū­ra in­for­ma­vo, kad praė­ju­siais me­tais Po­šu­pių kai­me vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės sū­rių šven­tės me­tu bu­vo pa­siek­tas nau­jas Lie­tu­vos re­kor­das – „Di­džiau­sias rū­ky­tas varš­kės sū­ris“. Jis svė­rė 14 ki­log­ra­mų 285 gra­mus, bu­vo 83 cen­ti­met­rų il­gio ir 48 cen­ti­met­rų plo­čio.

Sū­ri­nin­kė Ste­fa Strak­šie­nė iš Bu­vai­nių kai­mo šiam gi­gan­tiš­kam ga­mi­niui su­nau­do­jo apie 140 lit­rų pie­no, 500 gra­mų čes­na­kų, 420 gra­mų drus­kos ir 120 gra­mų kmy­nų.

Šie­met rug­sė­jo 9 die­ną Po­šu­pių kai­me vyk­sian­čios Sū­rių šven­tės me­tu pla­nuo­ja­ma įteik­ti Lie­tu­vos re­kor­dą „Di­džiau­sias rū­ky­tas varš­kės sū­ris“ pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus sū­ri­nin­kei S. Strak­šie­nei ir Po­šu­pių kai­mo bend­ruo­me­nei.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Edi­tos VENC­KU­VIE­NĖS nuo­tr.

Sū­ri­nin­kė Ste­fa Strak­šie­nė (de­ši­nė­je) iš Bu­vai­nių kai­mo re­kor­di­niam sū­riui su­nau­do­jo apie 140 lit­rų pie­no.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas