(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. rugpjūčio 4 d.

FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ na­muo­se žai­dė su „Vil­niaus Vy­čio“ eki­pa. Var­žy­bos bai­gė­si ly­gio­sio­mis – 2:2.

Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čių są­skai­to­je – 28 taš­kai (8 per­ga­lės, 4 pra­lai­mė­ji­mai ir 4 su­žais­tos ly­gio­sio­mis). Ko­man­da nu­kri­to į ket­vir­tą­ją vie­tą.

* Su­žais­tos pir­mo­sios ra­jo­no vy­rų fut­bo­lo pir­me­ny­bių 8X8 „Kan­ru­gė­lės“ tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos.

„LSDP“ ir „Bhaa“ su­si­ti­ki­mas bai­gė­si ly­gio­sio­mis – 2:2. Pas­ta­ro­ji eki­pa pra­lai­mė­jo „SC 1“ ko­man­dai re­zul­ta­tu 1:7, ta­čiau re­zul­ta­tu 3:0 įvei­kė „SC 2“.

„SC 1“ ir „LSDP“ eki­pų fut­bo­li­nin­kai su­žai­dė ly­gio­sio­mis 2:2.

VAR­ŽY­BOS. Sa­vait­ga­lį Klo­vai­niuo­se šur­mu­lia­vu­sios šven­tės me­tu pa­ma­lo­nin­ti ir spor­to mė­gė­jai: vy­ko krep­ši­nio, smi­gi­nio, šau­dy­mo iš lan­ko, vai­kų elekt­ro­mo­bi­lių var­žy­bos.

Krep­ši­nio var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais sa­vo am­žiaus gru­pė­se ta­po „Tu­ti fru­ti“, „Žvaigž­du­čių“ ir „Ra­mių“ ko­man­dos. Šei­mų tur­ny­rą lai­mė­jo Jur­gai­čiai.

Smi­gi­nio var­žy­bo­se ran­kos taik­lu­mu pa­si­žy­mė­jo Skais­tė Vai­čiu­ly­tė, Gvi­das Me­džia­vep­ris, Jur­gi­ta Vy­čie­nė ir Li­nas Žiū­kas.

Iš lan­ko taik­liau­siai šau­dė Di­vai­na Kie­lai­tė ir Pau­lius Gri­ga­liū­nas.

Vai­kų sla­lo­mo su vai­kiš­kais elekt­ro­mo­bi­liais čem­pio­ne ta­po Ais­tė Ra­gai­šy­tė. 3-5 me­tu­kų am­žiaus gru­pė­je pa­pras­to­je tra­so­je pir­mas fi­ni­ša­vo Ar­mi­nas Lu­ko­še­vi­čius. „Krei­vą tra­są“ su vaiz­dą iš­krei­pian­čiais aki­niais grei­čiau­siai įvei­kė No­jus Na­vic­kas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Vy­ko įnir­tin­ga ko­va po krep­šiu tarp vai­ki­nų ko­man­dų.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas