(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Gaisras pražudė garbaus amžiaus namo savininką

2017 m. liepos 18 d.
Edita KARKLELIENĖ

Sek­ma­die­nio va­ka­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Ru­džių kai­mo na­me, ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė 90-me­čio na­mo sa­vi­nin­ko gy­vy­bę.

edita@skrastas.lt

Apie Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos kai­me ki­lu­sį me­di­nio na­mo gais­rą ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­neš­ta prieš pat 23 va­lan­dą va­ka­ro.

At­vy­kę ug­nia­ge­siai nu­sta­tė, kad ug­nis siau­tė­ja vie­na­me iš na­mo kam­ba­rių – mie­ga­ma­ja­me lieps­no­jo čiu­ži­nys, de­gė me­di­nės grin­dys. Ug­nis jau ki­bo ir į pa­tal­po­se esan­čius dra­bu­žius, bal­dus, sie­nas.

Už­ge­si­nus gais­rą, vir­tu­vė­je ras­tas na­mo sa­vi­nin­ko kū­nas ap­de­gu­sio­mis ran­ko­mis ir vei­du. Jam pa­dė­ti jau ne­bu­vo įma­no­ma.

Pir­mi­nė­mis gais­rų ty­rė­jų iš­va­do­mis, gais­ro prie­žas­tis ga­lė­tų bū­ti neat­sar­gus žmo­gaus el­ge­sys. Ta­čiau neat­me­ta­ma, kad lieps­na įsi­plies­kė ir dėl ne­tvar­kin­gos kros­nies. Tiks­lią prie­žas­tį tu­rės pa­tvir­tin­ti eks­per­tai.

Gais­ro me­tu ap­de­gė na­mų apy­vo­kos daik­tai, ap­rū­ko kam­ba­rio sie­nos, van­de­niu bu­vo su­lie­tas kam­ba­rys.

Po­li­ci­ja po gais­ro pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.

Gais­ras Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Ru­džių kai­me, pa­si­glem­žė se­no­lio gy­vy­bę.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas