(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Policija prašo padėti

2017 m. liepos 18 d.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ieš­ko din­gu­sios be ži­nios 15-me­tės Sa­man­tos Sla­vins­kai­tės, ku­ri lie­pos 11 die­ną išė­jo iš glo­bė­jų na­mų ir iki šiol ne­grį­žo.

Mer­gai­tės po­žy­miai: 175 cm ūgio, liek­no kū­no su­dė­ji­mo, il­gų smė­lio spal­vos plau­kų, mė­ly­nų akių. Ne­pil­na­me­tė ga­li lan­ky­tis prie Šiau­lių mies­to pre­ky­bos cent­rų, jau­ni­mo pa­mėg­to­se su­si­bū­ri­mo vie­to­se bei mies­to skve­ruo­se.

Mer­gai­tę pa­ste­bė­ju­sius ir jos bu­vi­mo vie­tą ži­nan­čius as­me­nis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­šo at­si­liep­ti ir pa­skam­bin­ti Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo sky­riaus pa­rei­gū­nams te­le­fo­nu (8 41) 39 73 02.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas