(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
Spausdinti Komentarai (0) daugiausiai komentuotas

Va­sa­riš­kas kok­tei­lis

Rad­vi­liš­kie­tė Ais­tė GAD­LIAUS­KAI­TĖ, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos stu­den­tė, at­lie­kan­ti pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je, siū­lo pa­si­ga­min­ti gai­vų le­dų kok­tei­lį. Va­sa­rą tai ir pui­kus at­si­gai­vi­ni­mo bū­das, ir de­ser­tas.

Rei­kės: apie 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, tri­jų ba­na­nų, 300 mi­li­lit­rų va­ni­li­nių le­dų, šal­dy­tų uo­gų (pa­gal sko­nį).

Vis­ką pa­ruoš­ti la­bai pa­pras­ta. Į kok­tei­lių plak­tu­vą su­dė­ki­te grie­ži­nė­liais su­pjaus­ty­tus ba­na­nus ir tru­pu­tį ati­tir­pu­sias uo­gas ir iš­plak­i­te. Ta­da įpil­ki­te grie­ti­nė­lę, įdė­ki­te le­dų ir vėl vis­ką iš­pla­ki­te.

Re­ko­men­duo­ja­ma ger­ti per šiau­de­lį.

Ska­naus!

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas