(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Ligoninės direktorius liko poste

2017 m. liepos 4 d.

Nuo 2012 me­tų Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riu­mi dir­ban­tis To­mas Sku­čas li­ko po­ste, lai­mė­jęs Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą vie­šą kon­kur­są pa­rei­goms eiti.

Me­di­kas, šie­met bai­gian­tis pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, dve­jo­jo, ar da­ly­vaus kon­kur­se ki­tai ka­den­ci­jai.

„Ap­sisp­ren­džiau, kai dau­ge­lis bend­ra­dar­bių įkal­bi­nė­jo to­liau va­do­vau­ti, iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų iš­gir­dau, kad juos ten­ki­na ma­no dar­bas“, – sa­kė T. Sku­čas.

Jis 2012-ai­siais iš Kau­no at­si­kraus­tė į Nau­ją­ją Ak­me­nę su šei­ma, įsi­kū­rė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skir­ta­me tar­ny­bi­nia­me bu­te.

Tuo­met žmo­na Vy­ga­ntė Sku­čie­nė pra­dė­jo dirb­ti gy­dy­to­ja neu­ro­lo­ge, o per­nai iš­si­kraus­tė ir įsi­dar­bi­no Drus­ki­nin­kuo­se.

T. Sku­čas at­si­sa­kė tar­ny­bi­nio bu­to.

„Da­bar gy­ven­ti ruo­šia­mės ku­rio­je nors iš pa­jū­rio vie­to­vių – kad man bū­tų ar­čiau na­mai, ne­gu Drus­ki­nin­kuo­se“, – sa­kė T. Sku­čas.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės di­rek­to­rius To­mas Sku­čas li­ko po­ste.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas