(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

"Tautiška giesmė" – ant Pelaniškių piliakalnio

2017 m. liepos 14 d.

\MUMS RA­ŠO

Vals­ty­bės die­ną Pe­la­niš­kių pi­lia­kal­nis, vie­nas iš 100 Lie­tu­vo­je, su­kvie­tė žmo­nes iš Pe­la­niš­kių, Paš­vi­ti­nio, Rim­kū­nų, Drau­de­lių, Žei­me­lio, Ka­le­vų.

Su­si­rin­ko no­rin­tie­ji gie­do­ti "Tau­tiš­ką gies­mę" kar­tu su vi­so pa­sau­lio lie­tu­viais. Nuo­tai­ką skaid­ri­no Paš­vi­ti­nio lais­va­lai­kio sa­lės mo­te­rų dai­nos apie pi­lia­kal­nius, apie Lie­tu­vos gam­tos gro­žį, apie praei­tį.

Šo­kan­čius links­mi­no mo­te­rų ka­pe­la iš Paš­vi­ti­nio. Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė Paš­vi­ti­nio se­niū­nė Ri­ma Kriš­to­pai­tie­nė ir sve­čiai – vi­ce­me­ras Jo­nas Juo­za­pai­tis bei Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė.

Šven­tės pa­bai­go­je pa­si­vai­ši­no­me Emi­li­jos Mar­cin­ke­vi­čie­nės vir­ta ska­nia ko­še ir karš­ta ar­ba­ta.

Su pi­lia­kal­niu at­si­svei­ki­no­me iki rug­sė­jo 22-osios, kuo­met švę­si­me Bal­tų vie­ny­bės die­ną, ly­gia­die­nį.

Ida SA­VIC­KIE­NĖ

Da­nu­tės MAI­ŽIU­VIE­NĖS nuo­tr.

Ap­lin­ki­nių vie­to­vių žmo­nės su­si­rin­ko ant Pe­la­niš­kių pi­lia­kal­nio gie­do­ti Lie­tu­vos him­no.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas