(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. liepos 7 d.

Nu­ken­tė­jo ke­lei­vė

Ant­ra­die­nį pa­ry­čiais Rau­don­pa­mū­šio kai­me nuo ke­lio nu­lė­kė ir ap­vir­to au­to­mo­bi­lis „Peu­geot 307“.

Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo sep­ty­nio­lik­me­tė ke­lei­vė – mer­gi­nai ski­lo ran­kos kau­las, su­tei­kus pa­gal­bą, ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Ma­ši­nos vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ava­ri­jos prie­žas­tis – vy­ras neį­ver­ti­no oro są­ly­gų ir ne­pa­si­rin­ko tin­ka­mo grei­čio.

Į so­dy­bas bro­vė­si va­gys

* Uniū­nų kai­me iš neuž­ra­kin­tų ūki­nių pa­sta­tų pa­vog­tas mo­to­ri­nis tri­me­ris, žo­liap­jo­vė, na­mi­niai paukš­čiai. Nuos­to­liai ver­ti­na­mi 550 eu­rų.

* Žei­me­ly­je, at­stū­mus du­rų sklen­dę ir iš­trau­kus kab­liu­ką, iš aš­tuo­nias­de­šimt­me­čio na­mų pa­vog­ti 1247 eu­rai.

* Vai­niū­nų kai­me iš mo­te­riai pri­klau­san­čio ne­gy­ve­na­mo na­mo pa­vog­ta du­ji­nė vi­ryk­lė ir šal­dy­tu­vas.

* Gai­žū­nų kai­me iš įmo­nei pri­klau­san­čio eks­ka­va­to­riaus ku­ro ba­ko iš­leis­ta 140 lit­rų dy­ze­li­no. Ku­rą va­gys pa­sie­kė, nu­plė­šę de­ga­lų ba­ko už­rak­tą.

Gir­tų konf­lik­tai

Ro­za­li­me per iš­ger­tu­ves dvi­de­šimt pen­ke­rių vy­ras (1,83 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) pri­mu­šė ke­tu­rias­de­šimt­me­tę su­gy­ven­ti­nę (2,41 pro­mi­lės, ne­daug iki sun­kaus gir­tu­mo).

Lin­ku­vo­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je iš­gė­ręs (1,42 pro­mi­lės, be­veik vi­du­ti­nis gir­tu­mas) vy­ras mu­šė gir­tą (1,81 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) mo­te­rį. Jai su­lau­žy­ta no­sis, su­muš­ta gal­va. Nu­ke­tė­jė­lė gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Abu smur­tau­to­jai iš­vež­ti į areš­ti­nes.

Siū­lė ky­šį

Ant­rą va­lan­dą nak­ties Kuo­siš­kių kai­me su­stab­dy­to sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas, su­kda­ma­sis nuo gre­sian­čio pro­to­ko­lo už pa­žei­di­mą (vai­ra­vo pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės da­ru­di­mu neapd­raus­tą trans­por­tą), pa­tru­liams siū­lė 25 eu­rų ky­šį.

Vai­ruo­to­jui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pa­pir­ki­mo, po ap­klau­sos jis iš­leis­tas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas