(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Rasta neteisėtų žvejybos įrankių

2017 m. liepos 14 d.

Vie­no­je Šiau­lių ra­jo­no so­dy­bo­je ket­vir­ta­die­nį ras­ta ne­tei­sė­tai lai­ko­mų, ne­žy­mė­tų tink­lų ir bu­čių. Iš vi­so 21 drau­džia­mas žve­jy­bos įran­kis.

Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai va­kar vy­ko į vie­no Kur­tu­vė­nų re­gio­no gy­ven­to­jo so­dy­bą, kur kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais at­li­ko kra­tą.

56 me­tų vy­ro so­dy­bo­je ras­ta drau­džia­mų žve­jy­bos įran­kių – 18 ne­žy­mė­tų žve­jy­bi­nių tink­lų ir trys bu­čiai, ku­rių dy­džiai vir­ši­jo nu­sta­ty­tas leis­ti­nas nor­mas.

Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui už ne­tei­sė­tą žve­jy­bos įran­kių lai­ky­mą gre­sia bau­da nuo 60 iki 200 eu­rų. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas taip pat nu­ma­to drau­džia­mų žve­jy­bos įran­kių kon­fis­ka­vi­mą, tad tink­lai ir bu­čiai paim­ti.

S. G. į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų aki­ra­tį nė­ra pa­kliu­vęs ir ankš­čiau nė­ra baus­tas už žve­jy­bos ar me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mus.

Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­lės drau­džia ne tik nau­do­ti bet ir ga­ben­ti bei lai­ky­ti drau­džia­mus žve­jy­bos įran­kius. Sa­vo reik­mėms nau­do­ja­mi tink­lai tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ti ir re­gist­ruo­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

ŠRAAD nuo­tr.

Ra­dus tiek drau­džia­mų žve­jy­bos įran­kių ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad šių įran­kių sa­vi­nin­kas ga­lė­jo už­siim­ti ne­tei­sė­ta žve­jy­bos veik­la.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas