(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Girtas vokietis įkliuvo Kelmės rajone

2017 m. liepos 14 d.

Be­veik trys pro­mi­lės. Bū­da­mas to­kio gir­tu­mo Lie­tu­vos ke­liais au­to­mo­bi­liu vin­gu­ria­vo sve­čias iš Vo­kie­ti­jos.

Au­to­mo­bi­lio „Mer­ce­des-Benz“ 50 me­tų vai­ruo­to­jas tre­čia­die­nio va­ka­rą, po 19 va­lan­dos, in­for­ma­ci­jos apie įtar­ti­nai va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį ga­vu­sių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bu­vo su­stab­dy­tas Kel­mės ra­jo­ne, ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das 111-aja­me ki­lo­met­re.

Už­sie­nie­čio blai­vu­mą pa­tik­ri­nę pa­tru­liai nu­sta­tė, kad už au­to­mo­bi­lio vai­ro vy­ras sė­do su 2,95 pro­mi­lės.

Vo­kie­ti­jos pi­lie­tis iš­lai­pin­tas iš au­to­mo­bi­lio ir nu­vež­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nę iš­si­blai­vy­ti. Mer­se­de­sas nu­ga­ben­tas į au­to­mo­bi­lių sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

Už­sie­nie­čio at­žvil­giu iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la. Už tai, kad vai­ra­vo gir­tas vy­ras tu­rės sto­ti prieš teis­mą.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas