(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 15 d.

Kel­miš­kė In­ga PA­LU­BINS­KIE­NĖ, UAB „Šiau­lių kraš­tas“ va­dy­bi­nin­kė, siū­lo iš­ban­dy­ti jos pa­čios imp­ro­vi­zuo­jant su­kur­tą spran­di­nės šaš­ly­kų re­cep­tą. „Ka­dan­gi to­kių šaš­ly­kų sko­nis vi­siems la­bai pa­ti­ko, to­dėl da­bar taip ma­ri­nuo­ju vi­sa­da“, – sa­ko In­ga.

Rei­kės: 2 ki­log­ra­mų kiau­lie­nos spran­di­nės, 2–3 šaukš­tų „Hel­mans“ ma­jo­ne­zo, po 2 šaukš­tus alie­jaus ir grū­dė­tų gars­ty­čių, apie 2 šaukš­te­lių džio­vin­tų rau­do­nė­lių, pu­sės cit­ri­nos sul­čių, pu­sės stik­li­nės van­dens, svo­gū­no gal­vu­tės, kva­pių­jų pi­pi­rų (pa­gal sko­nį), drus­kos, tru­pu­tį mėgs­ta­mų prie­sko­nių kiau­lie­nai.

Mė­są su­pjaus­ty­ti no­ri­mo dy­džio kvad­ra­tė­liais ir su­dė­ti į in­dą. Ant mė­sos su­dė­ti vi­sus nu­ro­dy­tus ing­re­dien­tus, su­pjaus­ty­ti svo­gū­ną pus­žie­džiais ir iš­mai­šy­ti ran­ko­mis, ge­rai pa­spau­džiant mė­są. Pa­lik­ti ma­ri­nuo­tis apie pa­rą šal­dy­tu­ve.

„Iš­ke­pa la­bai minkš­ti ir sul­tin­gi šaš­ly­kai. Svar­bu ne­per­kep­ti – neiš­džio­vin­ti mė­sos“, – pa­brė­žia In­ga.

Ska­naus!

As­me­ni­nė nuo­tr.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas