(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Neįgalieji išlydėti į pasaulio čempionatą

2017 m. liepos 13 d.

De­šimt Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų iš­vy­ko į Lon­do­ną, kur lie­pos 14–23 die­no­mis vyks pa­sau­lio neį­ga­lių­jų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas. Lie­tu­vai at­sto­vaus še­ši šiau­lie­čiai, tarp jų ir Lie­tu­vos pa­ro­lim­pi­nio ko­mi­te­to (LPOK) pre­zi­den­tas Min­dau­gas Bi­lius, Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pia­do­je iš­ko­vo­jęs auk­so ir si­dab­ro me­da­lius.

Lon­do­ne Lie­tu­vos gar­bę gins klai­pė­die­tė Ra­mu­nė Ado­mai­tie­nė (šuo­liai į to­lį), M. Bi­lius (dis­ko me­ti­mas ir ru­tu­lio stū­mi­mas), aly­tiš­kis Do­na­tas Dun­dzys (dis­ko me­ti­mas ir ru­tu­lio stū­mi­mas), šiau­lie­čiai Jo­nas Spu­dis (ie­ties me­ti­mas), Juo­zas Eig­mi­nas (šuo­liai į to­lį), And­rius Sku­ja (ru­tu­lio stū­mi­mas ir ie­ties me­ti­mas), Aud­rius Alz­ber­gas (šuo­liai į to­lį), Ra­mū­nas Ver­ba­vi­čius (ru­tu­lio stū­mi­mas ir ie­ties me­ti­mas), kau­nie­tis Kęs­tu­tis Sku­čas (dis­ko me­ti­mas) ir plun­giš­kis Mo­des­tas Graus­lys (šuo­liai į to­lį).

Di­džiau­sios vil­tys de­da­mos į M. Bi­lių, nors pa­si­ruoš­ti čem­pio­na­tui LPOK pre­zi­den­tas ir ne­tu­rė­jo daug lai­ko.

Pa­sau­lio čem­pio­na­te Lon­do­ne pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je me­da­liais bus ap­do­va­no­ti ne tik pri­zi­nin­kais tap­sian­tys spor­ti­nin­kai, bet ir jų tre­ne­riai.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas