(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Akmenės rajone

Jubiliejinis laureatas parašė šeštą knygą Altajaus tema

2017 m. gegužės 11 d.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­tis ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Al­ma­nis ta­po 50-uo­ju „Var­pų“ li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tu.

Jis pa­svei­kin­tas Vil­niu­je, Ra­šy­to­jų klu­be, su­reng­ta­me „Var­pų“ 75-me­čio mi­nė­ji­me, skir­ta­me li­te­ra­tū­ri­nio-pub­li­cis­ti­nio al­ma­na­cho su­ma­ny­to­jui A. J. Grei­mui ir pir­mų­jų nu­me­rių re­dak­to­riui K. Bra­dū­nui.

V. Al­ma­nis al­ma­na­che šie­met ko­vo mė­ne­sį pri­sta­tė ro­ma­no „Už Ri­bos“ frag­men­tą.

Lei­dy­bai te­be­ruo­šia­ma vi­sa kny­ga yra šeš­to­ji apie au­to­riaus pa­mėg­tą Al­ta­jų. Šia­me kraš­te kū­rė­jas dir­bo miš­ki­nin­ku, o grį­žęs į Lie­tu­vą ne kar­tą su šei­ma vis skris­da­vo pa­ke­liau­ti.

Ra­šy­to­jų klu­be dar ap­do­va­no­ta V. Al­ma­nio žmo­na Ju­li­ja Al­ma­nis li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos pri­zi­nin­kės dip­lo­mu – už poe­zi­jos de­biu­tą „Var­puo­se“ praė­ju­sių me­tų pa­sku­ti­nia­me nu­me­ry­je.

Ja­me iš­spaus­din­tos ir Al­ma­nių duk­ros Ri­tos Al­ma­nis iliust­ra­ci­jos.

Sū­naus And­riaus Al­ma­nio ap­sa­ky­mą „Ka­lė­dų nak­tis“ „Var­pai“ ir­gi pub­li­ka­vo – ta­me pa­čia­me nu­me­ry­je, ku­ria­me spaus­di­na­ma tė­vo kū­ry­ba.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

2017-ųjų me­tų „Var­pų“ li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tu Vy­tau­tas Al­ma­nis pa­skelb­tas už al­ma­na­che spaus­din­tą ro­ma­no „Už Ri­bos“ frag­men­tą.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

puiku, 2017-05-22 23:30
Viskas gerai, žmogus rašė prirašė ir t.t. bet mano nuomone, kvailai daroma, kai skiriamos premijos tokios tik neva atsidėkojimui už nuveiktus darbus, matyt, kaip ir valdžia , orientuojasi į didžiausią šalies žmonių rinkėjų dalį- t.y. senjorus, su visa pagarba, nes jiems reikia balsų, nes jaunieji išvažiuoja, nes ant jų nusispjaut visiems, t.y. tiems, kurie spaudo myktukus

Linkėjimai, 2017-05-11 08:52
Išmintingas valstietis, linkiu jam sveikatos ir gražaus gyvenimo.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />