(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Jaunasis chemikas tapo prizininku Brianske

2017 m. gegužės 11 d.

Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kas Li­nas Šep­kaus­kas tarp­tau­ti­nė­je moks­lei­vių moks­li­nė­je pra­kti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Pir­mie­ji žings­niai į moks­lą“ Brians­ke (Ru­si­ja) pa­skelb­tas pri­zi­nin­ku.

Ak­me­niš­kis už che­mi­jos sek­ci­jo­je pri­sta­ty­tą ti­ria­mą­jį dar­bą „Nuo­te­kų dumb­lo ir bios­kai­džių at­lie­kų kom­pos­to ko­ky­bė“ ap­do­va­no­tas me­da­liu ir gar­bės raš­tu.

Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių dar­bus ver­ti­no ir klau­si­mus tei­kė Brians­ko uni­ver­si­te­tų dės­ty­to­jai ir mo­kyk­lų mo­ky­to­jai.

Į kon­kur­są bu­vo at­rink­ta 140 mo­ki­nių ti­ria­mų­jų dar­bų dau­giau­siai iš Ru­si­jos, taip pat iš Bal­ta­ru­si­jos. Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vai ne pir­mi me­tai kvie­čia­mi, ka­dan­gi su Brians­ko kraš­tu pa­lai­ko­mi kul­tū­ri­niai ry­šiai.

Ki­ta Ra­mu­čių gim­na­zi­jos at­sto­vė Re­be­ka Žeb­raus­kai­tė pri­sta­tė ti­ria­mą­jį dar­bą „Vi­ta­mi­no C nu­sta­ty­mas au­ga­lų sul­ty­se“ bio­lo­gi­jos sek­ci­jo­je.

Iš vi­so kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai var­žė­si 14-oje sek­ci­jų.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kui Li­nui Šep­kaus­kui pa­dė­jo pa­reng­ti ti­ria­mą­jį dar­bą tarp­tau­ti­nei moks­lei­vių moks­li­nei pra­kti­nei kon­fe­ren­ci­jai Ru­si­jo­je ir ten ly­dė­jo jo ma­ma pe­da­go­gė Vai­di­lu­tė Šep­kaus­kie­nė.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas