(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kelmėje statys baseiną

2017 m. gegužės 16 d.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ren­gia in­ves­ti­ci­nį ba­sei­no sta­ty­bos pro­jek­tą. 25 met­rų il­gio 4 plau­ki­mo ta­ke­lių ba­sei­nas bus įreng­tas mies­te pa­sta­ty­ta­me dau­gia­funk­cia­me spor­to komp­lek­se.

Ba­sei­nas pa­da­ry­tų komp­lek­są pa­trauk­les­nį. Ti­ki­ma­si, jog čia ga­lė­tų leis­ti lais­va­lai­kį mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, bū­tų ren­gia­mos plau­ki­mo var­žy­bos, ve­da­mos plau­ki­mo pa­mo­kos.

Ba­sei­no sta­ty­bai no­ri­ma ras­ti pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją ar ke­lis in­ves­tuo­to­jus. Jiems bū­tų su­teik­ta tei­sė vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę veik­lą vi­sa­me dau­gia­funk­cia­me spor­to komp­lek­se.

Kad ba­sei­nas rei­ka­lin­gas ro­do Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Ty­tu­vė­nų sky­riu­je esan­tis ba­sei­nas. Į jį at­va­žiuo­ja moks­lei­vių gru­pės iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų. Nau­do­ja­si Kel­mės ra­jo­no mo­ki­niai ir gy­ven­to­jai.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas