(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Prašymus dėl darželių tėvai teiks elektroniniu būdu

2017 m. gegužės 16 d.

Kel­mės ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją priė­mi­mo į ra­jo­no lop­še­lius – dar­že­lius ap­ra­šą. Tė­vų pra­šy­mai priim­ti vai­ką į dar­že­lį bus pa­tei­kia­mi elekt­ro­ni­niu bū­du, per in­for­ma­ci­nę re­gist­ra­vi­mo sis­te­mą.

Taip ti­ki­ma­si iš­veng­ti krup­ci­jos, pa­si­nau­do­ji­mo pa­žin­ti­mis. Tė­vai ne­su­ge­ban­tys pa­si­nau­do­ti in­for­ma­ci­ne sis­te­ma ar­ba ne­tu­rin­tys priei­gos prie in­ter­ne­to ga­lės nuei­ti į Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo kul­tū­ros ir spor­to sky­rių, kur už­re­gist­ruo­ti at­ža­lą į dar­že­lį pa­dės spe­cia­lis­tai.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas