(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Apdovanotas aktyvus jaunimas

2017 m. gegužės 13 d.

Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jo­je vy­ko „Jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mai-2016“. Ren­gi­ny­je pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti Kel­mės kraš­tui la­biau­siai nu­si­pel­nę, dau­giau­siai ra­jo­no la­bui dir­bę jau­nuo­liai.

Ren­gi­nio ini­cia­to­rius Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, or­ga­ni­za­to­riai Kel­mės ra­jo­no jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba, ren­gi­nį pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti Kel­mės ra­jo­no mo­ki­nių sa­vi­val­dos in­for­ma­vi­mo cent­ras.

Už ak­ty­vią veik­lą ap­do­va­no­ta jau­ni­mo gru­pė: 605 Ty­tu­vė­nų šau­lių kuo­pa, jau­ni­mo ly­de­ris Eri­kas Rim­kus, jau­ni­mo pro­jek­tas Kel­mės spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je „Spal­vos vai­kams“, jau­ni­mo de­biu­tas – Do­na­ta Stoš­ku­tė, jau­ni­mo me­nas – Ri­das Kat­kaus­kis, jau­ni­mo vers­las – Ag­nė Kle­vi­ny­tė, jau­ni­mo paukš­tis – Lu­kas Kaž­dai­lis, jau­ni­mo sa­va­no­ris – Ru­gi­lė Ged­mi­nai­tė.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas