(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kar­tu su lat­viais pa­mi­nė­ta Nep­rik­lau­so­my­bės die­na

2017 m. gegužės 13 d.

Kar­tu su lat­viais pa­mi­nė­ta Nep­rik­lau­so­my­bės die­na

Uog­rė­je (Lat­vi­ja), Kel­mės mies­te par­tne­ry­je, pa­mi­nė­ta Lat­vi­jos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na.

Šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis bei Ta­ry­bos na­rys Egi­di­jus Ūk­sas.

Be kel­miš­kių de­le­ga­ci­jos, da­ly­va­vo sve­čiai iš Šve­di­jos, Es­ti­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos.

Ren­gi­niai pra­si­dė­jo Uog­rės kraš­to sa­vi­val­dy­bės me­ro priė­mi­mu. Vy­ko bal­tų stal­tie­sių ir ki­ti iš­kil­min­gi šiai pro­gai skir­ti ren­gi­niai.

Uog­rės mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė­je da­ly­vau­ta šven­ti­nė­je Lat­vi­jos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos ce­re­mo­ni­jo­je, ku­rio­je pa­gerb­ti Uog­rės kraš­to gar­bės pi­lie­čiai, bei Uog­rės is­to­ri­jos ir me­no mu­zie­jaus nau­jo pa­sta­to ati­da­ry­me, ap­žiū­rė­tos mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jos.

Šven­tės pro­ga ati­da­ry­tas pės­čių­jų til­tas per Uog­rės upę. Ren­gi­niai už­baig­ti mu­zi­ki­nės gru­pės „Elekt­ro­Folk“ kon­cer­tu.

Vai­da SUT­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas