(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Mažiau gydytojų, bet sergamumas – mažesnis

2017 m. gegužės 13 d.

Kel­mės ra­jo­ne de­šim­čiai tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka vos 20 gy­dy­to­jų. Ša­ly­je to­kiam skai­čiui gy­ven­to­jų ten­ka 38 gy­dy­to­jai.

Šei­mos gy­dy­to­jų skai­čius taip pat ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo ša­lies vi­dur­kio. Lie­tu­vo­je 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka 7,14 šei­mos gy­dy­to­jo, Kel­mės ra­jo­ne – 6,28.

Ta­čiau gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mas Kel­mės ra­jo­ne ge­ro­kai ma­žes­nis ne­gu ša­lies vi­dur­kis. Ša­ly­je tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų ten­ka 2 911 su­si­rgi­mų per me­tus, Kel­mės ra­jo­ne – 2232 su­si­rgi­mai.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė in­for­ma­vo, jog dau­gė­ja ir svei­kų mo­ki­nių. 2011 me­tais svei­ki bu­vo tik 40,5 pro­cen­to mo­ki­nių, per­nai – 55,9 pro­cen­to.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas