(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Paroda apie kelių dešimtmečių gyvenimą

2017 m. gegužės 13 d.

Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je praė­ju­sį ant­ra­die­nį ati­da­ry­ta pa­ro­da mįs­lin­gu pa­va­di­ni­mu „60+“. Jo­je at­si­spin­di ke­li pa­sta­rie­ji kel­miš­kių gy­ve­ni­mo de­šimt­me­čiai. Pa­ro­da skir­ta Eu­ro­pos die­nai. Ja no­rė­ta pa­ro­dy­ti, kaip kei­tė­mės kiek­vie­ną de­šimt­me­tį nuo dvi­de­šim­to­jo am­žiaus vi­du­rio iki šių die­nų.

Nuot­rau­ko­se at­si­spin­di pa­pras­tų žmo­nių gy­ve­ni­mo aki­mir­kos, ap­ran­gos ir bui­ties de­ta­lės.

Pa­ro­dos ini­cia­to­rė Mil­da Nek­ra­šė su­si­rin­ku­siems pri­mi­nė, jog praė­ju­sia­me am­žiu­je ne­tu­rė­jo­me mo­der­nių tech­no­lo­gi­jų, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų. Fo­tog­ra­fuo­tis kel­miš­kiai ei­da­vo į fo­toa­tel­jė. Dra­bu­žius daž­niau­siai siū­da­vo­si pas siu­vė­ją. Mer­gai­tės plau­kus puoš­da­vo­si kas­pi­nais.

Prog­ra­mą su­si­rin­ku­siems pa­ro­dė mo­ky­to­jos Jū­ra­tės Šir­ku­vie­nės va­do­vau­ja­mas Dai­nos teat­ras.

Nuot­rau­kas pa­ro­dai bu­vo pa­kvies­ti su­neš­ti pa­tys kel­miš­kiai. Praė­ju­sių de­šimt­me­čių gy­ve­ni­mą pri­me­nan­čias fo­tog­ra­fi­jas at­ne­šė 15 žmo­nių. Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rė tvir­ti­no, jog pri­pra­šy­ti žmo­nes ne­šti nuo­trau­kas bu­vo su­dė­tin­ga.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Re­gi­nos MUS­NEC­KIE­NĖS nuo­tr.

Bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Mil­da Nek­ra­šė su­ma­nė ori­gi­na­lia pa­ro­da pa­mi­nė­ti Eu­ro­pos die­ną.

Pa­ro­dos nuo­tr.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />