(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Paminėjo Motinos dieną

2017 m. gegužės 13 d.

Į Lu­pi­kų kul­tū­ros na­mus rin­ko­si Ku­ke­čių se­niū­ni­jos ma­mos, mo­čiu­tės, ku­rios atė­jo pa­žiū­rė­ti joms skir­to kon­cer­to.

Ma­mos die­nos pro­ga do­va­ną joms pa­ren­gė El­vy­ra­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Moks­lei­viai raiš­kiu žo­džiu ir dai­no­mis su­si­rin­ku­sie­siems pa­sa­ko­jo, kaip Ma­mos ran­kos nu­dir­ba vi­sus dar­bus, o šir­dis su­šil­do tiek ma­žą, tiek di­de­lį. Jau­nie­ji ar­tis­tai taip nuo­šir­džiai at­li­ko jiems pa­ti­kė­tus vaid­me­nis, kad jų ma­mų aky­se ne­tru­kus pa­si­ro­dė džiaugs­mo aša­ros...

Su gra­žiau­sia pa­va­sa­rio šven­te svei­ki­no Ku­ke­čių se­niū­ni­jos se­niū­nė Mei­lu­tė Ma­sals­kie­nė, Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Lu­pi­kų sky­riaus ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Vai­da Ge­cie­nė.

Vai­da GE­CIE­NĖ

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas