(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Miško muziejuje – nauji eksponatai

2017 m. gegužės 11 d.

Ly­de­ka – upių ir eže­rų ka­ra­lie­nė – pa­puo­šė Kelmės rajono Ty­tu­vė­nų miš­kų urė­di­jos Miš­ko mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją.

Dvi di­de­les ly­de­kas Brid­vai­šio eže­re prieš de­šimt­me­tį žie­mą pa­ga­vo Kęs­tu­tis Va­lan­ti­nas. Vie­na jų, il­ges­nė ne­gu met­ras, svė­rė apie de­vy­nis ki­log­ra­mus. Šei­mi­nin­kai, no­rė­da­mi iš­sau­go­ti žu­vų gro­žį, kruopš­čiai pa­ga­mi­no jų iš­kam­šas. Iš­lai­ky­tas na­tū­ra­lus žu­vies dy­dis ir for­ma.

Dė­ko­ja­me iš­kam­šas pa­do­va­no­ju­siems Jur­gi­tai Va­lan­ti­nie­nei ir Ar­vy­dui Balt­ru­šai­čiui ir kvie­čia­me vi­sus į Miš­ko mu­zie­jų pa­ma­ty­ti nau­ją­sias gy­ven­to­jas.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko nuo­tr.

(Iš kai­rės) Ly­de­kų iš­kam­šų šei­mi­nin­kai Ar­vy­das Balt­ru­šai­tis ir Jur­gi­ta Va­lan­ti­nie­nė bei Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos sa­va­no­riai Ad­rien De­xet ir Gio­van­ni Cop­po­la.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas