(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kasmet sumažėja beveik tūkstančiu gyventojų

2017 m. gegužės 11 d.

Per aš­tuo­ne­rius me­tus nuo 2008-ųjų iki šių me­tų Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­jo 7 770 gy­ven­to­jų, be­veik po tūks­tan­tį kas­met.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro duo­me­ni­mis, dau­giau­sia žmo­nių ra­jo­nas pra­ra­do 2012 me­tais – net 1 048 gy­ven­to­jus.

Iki 2011 me­tų vai­kų ra­jo­ne gim­da­vo per tris šim­tus, 2009-ai­siais gi­mė net 380. Nuo 2012 me­tų nau­ja­gi­mių skai­čius ėmė siek­ti tik per 200. Mi­ru­sių­jų dau­giau­sia bu­vo 2010 me­tais – 595. Ma­žiau­sia – 2011 me­tais – 496 ir per­nai – 488. Ki­tais me­tais mi­ru­sių­jų skai­čius vir­ši­jo 500.

2011 me­tais Kel­mės ra­jo­ne dar bu­vo 6 898 vai­kai, per­nai – tik 4 846. Su­ma­žė­jo dau­giau kaip dviem tūks­tan­čiais.

Kas­met di­dė­ja ir ra­jo­no de­mog­ra­fi­nės se­nat­vės koe­fi­cien­tas. Šim­tui vai­kų, jau­nes­nių nei 15 me­tų, ten­ka 174 vy­res­ni nei 60 me­tų žmo­nės. Lie­tu­vo­je šis skai­čius sie­kia tik 129. Nuo 2010 me­tų jis pa­di­dė­jo tik de­vy­niais.

Kel­mės ra­jo­ne de­mog­ra­fi­nės se­nat­vės koe­fi­cien­tas kas­met di­dė­ja šuo­liais – per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus išau­go nuo 134 iki 174.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas