(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Sužalota ranka išdavė draugo šautuvus

2017 m. gegužės 9 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Į Kel­mės li­go­ni­nę dėl su­ža­lo­tos ran­kos at­vy­kęs 39 me­tų vy­ras me­di­kus ti­ki­no, jog su­si­ža­lo­jo plak­tu­ku tren­kęs į pa­miš­kė­je ras­tą šo­vi­nį. Ta­čiau aiš­ki­nan­tis įvy­kio de­ta­les nu­sta­ty­ta, jog vy­rui al­kū­nę su­ža­lo­jo jo drau­go ne­le­ga­liai lai­ko­mas šau­tu­vas.

reginamus@skrastas.lt

Al­kū­nė­s žaizda

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te by­la dėl neat­sar­gaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo per­kva­li­fi­kuo­ta į by­lą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šaud­me­ni­mis. Mat po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti nau­jų ap­lin­ky­bių, ku­rias su įvy­kiu su­si­jęs as­muo ban­dė nu­slėp­ti.

Šie­met ko­vo 19-ąją į Kel­mės li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių krei­pė­si 39 me­tų vy­ras dėl kai­rio­sios ran­kos al­kū­nė­s šau­ti­nės žaiz­dos. Pri­rei­kė sku­bios ope­ra­ci­jos ir sta­cio­na­raus gy­dy­mo. Li­go­ni­nės dar­buo­to­jai apie įvy­kį pra­ne­šė po­li­ci­jai.

Me­la­vo apie pa­miš­kė­je ras­tą šo­vi­nį

Po ope­ra­ci­jos sveiks­tan­tis Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jas ap­klau­sia­mas po­li­ci­jos aiš­ki­no, jog al­kū­nę su­si­ža­lo­jo trenk­da­mas plak­tu­ku į pa­miš­kė­je ras­tą šo­vi­nį.

Pir­mi­nė įvy­kio ver­si­ja at­ro­dė lyg ir įti­ki­na­ma. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl neat­sar­gaus el­ge­sio su šaud­me­ni­mis.

Ta­čiau vy­ro aiš­ki­ni­mas pa­rei­gū­nams su­kė­lė kai ku­rių abe­jo­nių. Pra­dė­jus aiš­kin­tis de­ta­liau, ki­lo įta­ri­mas, jog nu­ken­tė­jęs vy­ras sle­pia tik­rą­sias įvy­kio ap­lin­ky­bes. Abe­jo­nes paašt­ri­no me­di­ci­nos eks­per­tų iš­va­dos, ku­rios ro­dė ki­to­kį al­kū­nės su­ža­lo­ji­mo po­bū­dį, ne­gu nu­ro­dė nu­ken­tė­ju­sy­sis.

Po in­ten­sy­vių veiks­mų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo by­lo­je, pra­dė­jo aiš­kė­ti tie­sa. Pa­si­ro­do, vy­ras ran­kos su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė ne plak­tu­ku tren­kęs į šo­vi­nį, kaip tei­gė, o neat­sar­giai elg­da­ma­sis su šau­na­muo­ju gink­lu.

Gink­lų paieš­kos

Paaiš­kė­jus tik­ro­sioms su­si­ža­lo­ji­mo ap­lin­ky­bėms, pra­dė­ta ieš­ko­ti gink­lo. Tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja pa­rei­gū­nus nu­ve­dė į su­si­ža­lo­ju­sio vy­ro drau­go na­mus Kel­mės ra­jo­ne.

Ge­gu­žės 4 die­ną nu­ken­tė­ju­sio­jo bi­čiu­lio na­muo­se ap­si­lan­kę pa­rei­gū­nai ra­do du ne­le­ga­liai lai­ko­mus gink­lus. Vie­nu iš jų, pas drau­gą ko­vo mė­ne­sį sve­čia­vę­sis vy­ras, ga­li­mai ir su­si­ža­lo­jo.

Pas 43 me­tų Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­ją ras­ti du ne­tei­sė­tai lai­ko­mi, ga­li­mai, šau­na­mie­ji gink­lai: graižt­vi­nis ir ly­gia­vamz­dis šau­tu­vas.

Ras­tas ir op­ti­nis tai­kik­lis, dė­tu­vė su 5 ma­žo ka­lib­ro šo­vi­niais, 9 ly­gia­vamz­džio šau­tu­vo šo­vi­niai ir 6 vie­no lit­ro tal­pos plas­ti­ki­niai bu­te­liai, įta­ria­ma, skli­di­ni ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio dis­ti­lia­to.

Ne­le­ga­lus ra­di­nys kon­fis­kuo­tas. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai tę­sia iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.

Pas su­ža­lo­to vy­ro drau­gą, gy­ve­nan­tį Kel­mės ra­jo­ne, ras­ta gink­lų, šo­vi­nių ir svai­ga­lų.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

draugas, 2017-05-12 21:44
kaip Raimuka sveikata

laisvas, 2017-05-11 15:35
oi kokia geda musu kaimui!

laisvas, 2017-05-10 21:54
Mano galimybių tai niekas neriboja - kur noriu ten tapšnoju. Kad ir po kiekvienu rašinėliu. O jeigu apie Tarybų laikus, tai visai viduriuoju...kur stoviu, ten ir tupiuosiu....

laisvas, 2017-05-10 20:25
Kvailiau negalėjai parašyti? Apie galimybes. Visų pirma, galimybes riboja Dievas, na, o toliau... O toliau, netgi tautybė riboja, labai riboja santvarka(ypač Lietuvoj). Galų gale riboja genai, ligos ir t.t.

laisvam, 2017-05-10 19:52
ne, nepritariu. Yra toks senas posakis 'kaip pasiklosi, taip išmiegosi". Visi žmonės ( išskyrus kai kurias išimtis) gimsta su dviem kojom, dviem rankom, ir viena galva, kurioje vienodas smegenų tūris. Tad visi turi vienodas galimybes tas tris pagrindines kūno dalis panaudoti tinkamai. Kas jomis nepasinaudoja, tas visą laiką dejuoja. Taškas.

laisvas, 2017-05-10 13:05
Tokia Tiesa. Kaip aš galiu kitaip rašyti. Ne viskas tada buvo gerai, bet, kad dabar didžiajai daugumai mažai to gero, tai ir Tu pritari.

laisvam, 2017-05-10 12:59
tai tu nusiramink su savo kvailais komentarais kiekviename Š.krašto numeryje, tai ir tasai tavo pamėgdžiotojas nurims. Žmogus taip skausmingai reaguoja į tavo kasdienius triedalus. Arba keisk plokštelę komentuodamas. O tai vienas ir tas pats, prie tarybų buvo tik gerai, o dabar - tik blogai.

laisvas, 2017-05-10 12:32
A tu gali atsikabinti, durneli.

laisvas, 2017-05-10 11:44
Komsorgas mane taiso - geriausiai padeda rauginti kopūstai ir raugintas pienas - gauminasi dujos, kurių poveikio jokie šaudytojai neatlaiko. Geriau, kad kiekvienas namuose privalo turėti raugintų kopūstų ir rauginto pieno - ir nelaimingų atsitikimų bus mažiau.

laisvas, 2017-05-10 11:27
O jei rusai pultų, tokie šautuvai namuose padėtų. Bet, valdžia neleidžia namuose laikyti. Valdžia bijo dėl savęs, o dėl rusų, tai valdžia žino, nepuls tie rusai, nepuls. Vat dėl savo liaudies valdžia nėra tikra.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />