(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Šiaulių rajone

Kuršėnuose viešėjo „Pietinia kronikų“ autorius iš Šiaulių

2017 m. gegužės 11 d.

Šeš­ta­die­nį Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ko­je vie­šė­jo kū­rė­jas, poe­tas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas, kri­ti­kas, ro­ma­no „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ au­to­rius Ri­man­tas Kmi­ta. Kur­šė­niš­kiai tu­rė­jo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę iš pir­mų lū­pų iš­girs­ti žais­min­gus ro­ma­no epi­zo­dus šiau­lie­tiš­ka, dau­ge­lį nu­si­šyp­so­ti pri­ver­tu­sia, šnek­ta.

Kny­ga „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ skir­ta au­to­riaus gim­ta­jam Šiau­lių mies­tui, konk­re­čiau – pie­ti­niam jo ra­jo­nui. „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ – vie­no vai­ki­no is­to­ri­ja iš­kart po ne­prik­lau­so­my­bės. „Ko­žos“ ir tre­nin­gai, mei­lė ir pi­ni­gai, lau­ki­nis ka­pi­ta­liz­mas ir reg­bis. Juo­kas pro ašaras... I vis­kas – ori­gi­nals“. Taip pri­sta­to­ma ši šiau­lie­tiš­ka kal­ba pa­ra­šy­ta kny­ga, au­to­riui at­ne­šu­si Jur­gos Iva­naus­kai­tės var­do pre­mi­ją.

Ri­man­tui Kmi­tai 2000 m. įteik­ta Z. Gė­lės-Gai­da­ma­vi­čiaus pre­mi­ja už ge­riau­sią 1999 m. poe­ti­nį de­biu­tą – už kny­gą „Ne­kal­to pra­si­dė­ji­mo“. 2010 m. „Lie­tu­vos ry­to“ pre­mi­ja už kul­tū­ri­nę eseis­ti­ką – už kny­gą „Išt­rū­ki­mas iš fab­ri­ko: mo­der­nė­jan­ti lie­tu­vių poe­zi­ja XX am­žiaus 7–9 de­šimt­me­čiais“.

Kny­gos pri­sta­ty­mo me­tu ra­šy­to­jas da­li­jo­si kny­gos gi­mi­mo pa­slap­ti­mis, įžval­go­mis apie kal­bą, šiau­lie­tiš­ka šnek­ta skai­tė kny­gos iš­trau­kas, at­sa­ki­nė­jo į klau­si­mus. Miu­zik­las, nau­ja kny­ga, o gal net ki­no fil­mas, to­kio­mis int­ri­guo­jan­čio­mis min­ti­mis da­li­jo­si au­to­rius apie ro­ma­no tęs­ti­nu­mą.

Ka­ro­li­na Ja­siu­ke­vi­čiū­tė,

Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos ve­dė­ja

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />