(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Rajono čempionate – sportiška komanda iš Veršių

2017 m. gegužės 11 d.

Mi­nint Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so 85-erių me­tų su­kak­tį su­reng­tas as­me­ni­nis ra­jo­no sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas, ku­ria­me itin ge­rai pa­si­ro­dė Ver­šių kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai.

Ab­so­liu­čiais čem­pio­nas, pel­nę po tris auk­so me­da­lius vie­ne­tų ir dve­je­tų var­žy­bo­se, ta­po ly­de­riai Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė ir Ro­mual­das Franc­kai­tis.

Si­dab­ro me­da­liai miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se ati­te­ko Lau­rai Sa­mu­lio­ny­tei ir Dei­vi­dui Žvin­gi­lai, bron­zos – Si­mo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei ir Ma­ri­jui Ju­čins­kui.

Spor­to cent­ro ir sta­lo te­ni­so klu­bo „Si­dab­ra“ su­reng­ta­me čem­pio­na­te staig­me­na ta­po sėk­min­gai pa­si­ro­dę net pen­ki at­sto­vai iš spor­tiš­kos Ver­šių kai­mo bend­ruo­me­nės. Jų ini­cia­to­rius – vy­riau­sias čem­pio­na­to da­ly­vis 71-erių me­tų Ani­ce­tas Pa­ša­kar­nis, jis ke­le­tą mė­ne­sių bū­si­mam čem­pio­na­tui ren­gė du sa­vo sū­nus Gin­ta­rą ir Ro­lan­dą, anū­ką Eval­dą ir kai­my­ną Juo­za­pą Mac­ke­vi­čių.

Ro­lan­das Pa­ša­kar­nis vy­rų dve­je­te žais­da­mas kar­tu su moks­lei­viu Dei­vi­du Žvin­gi­la iš­ko­vo­jo tre­čiąją vie­tą. O pa­guo­dos tur­ny­re net trys spor­tiš­kos šei­mos at­sto­vai – Ro­lan­das, Gin­ta­ras ir Eval­das – užė­mė vi­są ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­lą. Ani­ce­tas Pa­ša­kar­nis sa­kė, kad da­bar įgy­ven­di­no sa­vo gy­ve­ni­mo sva­jo­nę – da­ly­vau­ti bent ko­kia­me ra­jo­no čem­pio­na­te. O kad pa­vy­ko iš­ko­vo­ti dar ir ke­tu­ris me­da­lius – dvi­gu­bas džiaugs­mas.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO as­me­ni­nė nuo­tr.

Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai, tarp ku­rių – vy­riau­sias da­ly­vis, pa­ts pa­ren­gęs ke­tu­ris spor­ti­nin­kus, Ani­ce­tas Pa­ša­kar­nis (ket­vir­tas iš de­ši­nės).

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />